อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

อุโบสถเก่า วัดหาดเสี้ยว

อุโบสถเก่า วัดหาดเสี้ยว

ที่ตั้ง  51/2  หมู่ 2  บ้านหาดเสี้ยว  ตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  -

ผู้ครอบครอง  วัดหาดเสี้ยว

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2387

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2536

ประวัติ

อุโบสถเก่าวัดหาดเสี้ยว เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน รูปแบบสถาปัตยกรรมล้านช้าง หลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นตกแต่งด้วยเครื่องลำยอง  ด้านหน้าอาคารเป็นมุขยื่นเปิดโล่งไม่มีผนัง คันทวยไม้แกะสลักรองรับเชิงชายทอดยาวลงมาถึงส่วนของฐานบัวที่เป็นฐานอาคาร

วัดหาดเสี้ยวเป็นวัดประจำหมู่บ้านหาดเสี้ยว ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทพวน เดิมเรียกว่า “วัดโพธิ์ไทร”  สร้างขึ้นเมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ ปีเถาะ (2 เมษายน 2387) โดยมีผู้นำในการจัดสร้างวัดคือ แสนปัญญา แสนพล และ แสนจันทร์  ต่อมาใน พ.ศ. 2460 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จออกตรวจการคณะสงฆ์ได้เสด็จประทับที่วัดหาดเสี้ยว และประทานพระดำริว่า วัดควรมีชื่อตามหมู่บ้าน จากนั้นวัดนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดหาดเสี้ยว” และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2529 ปัจจุบันอุโบสถเก่าหลังนี้ถูกปิดไว้ไม่ได้ใช้งาน การประกอบสังฆกรรมต่างๆ ทำในอุโบสถใหม่

โบสถ์นี้เคยถูกไฟไหม้ เมื่อ พ.ศ. 2530 กรมศิลปากรจึงได้ทำการบูรณะหลังคาที่ถูกไฟไหม้ โดยทำตาม รูปแบบเดิม

Old Ordination Hall, Wat Had Siao

Location 51/2 Mu 2, Ban Had Siao, Tambon Had Siao, Amphoe Sri Satchanalai, Sukhothai Province

Architect/Designer Unknow

Proprietor Wat Had Siao

Date of Construction 1844 AD.

Conservation Awarded 1993 AD.

History

The old ordination hall at Wat Had Siao is a Lan Chang (Laos) architecture built of brick. The roof is tiered decorated with traditional ornaments. The front porch is open, and the eaves are supported ewith brackets which extend down to the base of the buiding.

Wat Had Siao is a temple of Had Siao village, whichis a community of the Thai Phuan tribe Its original name was “Wat Pho Sai”, founded on 2nd April, 1844 by Saen Panya, Saen Phol, and Saen Chan. Later in 1917, Somdet Phra Mahasamanachao Krommaphraya Wachirayan Warorot, a monk of high rank who came on inspection visits to the Northern Region and stayed at the temple, suggested that the temple should be named according to the name of the village. Thus its name was changed to “Wat Had Siao”.

Nowaday, the old ordination hall is closed and religious functions are held in the new ordination hall. In 1987, the roof of the old ordination hall was damaged by fire, but has been restored based on its original design by the Fine Arts Department.