อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

มณฑปแปดเหลี่ยม วัดอุโปสถาราม

มณฑปแปดเหลี่ยม  วัดอุโปสถาราม Octagaonal Mandapa, Wat Uposatharam

ที่ตั้ง  ริมแม่น้ำสระแกกรัง  ตำบลเกาะเทโพ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  -

ผู้ครอบครอง  วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์มโนรมย์)

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2453

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2536

ประวัติ

มณฑปแปดเหลี่ยม วัดอุโปสถาราม เป็นตึกก่ออิฐฉาบปูน 2 ชั้น  ผังรูปแปดเหลี่ยมหลังคามุงกระเบื้อง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมอิทธิพลตะวันตก  มีมุขยื่นด้านหน้า  หลังคามุขเป็นโค้งประทุนมีบันไดทางขึ้น 2 ทาง อยู่ด้านนอกอาคาร  ด้านทิศใต้เป็นห้องยื่นออกมาคล้ายมุขทางด้านหน้า ใช้เป็นห้องเก็บของ  ผนังด้านนอกมีประติมากรรมปูนปั้นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ล้อมรอบด้วยลายปูนปั้นรูปหงส์ฟ้าและนกกระสา  เหนือกรอบหน้าต่างตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น มณฑปหลังนี้สร้างโดยหลวงพิทักษ์อรรณพใน พ.ศ. 2453 เพื่อถวายพระครูสุนทรมุนี (จัน) ใช้เป็นที่เก็บอัฐิและสิ่งของต่างๆ เคยมีการซ่อมแซมหลังคาและทาสีอาคารเมื่อ พ.ศ. 2451