อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

หอพระไตรปิฎก  วัดท่าแค

หอพระไตรปิฎก  วัดท่าแค

ที่ตั้ง  วัดท่าแค  หมู่ 5  ตำบลท่าแค  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  พระครูสิมมา (พระครูอนุวัตร)  เจ้าอาวาสองค์ที่ 5

ผู้ครอบครอง  วัดท่าแค

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2466

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2536

ประวัติ

วัดท่าแคเป็นวัดเก่าแก่  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2357  โดยมีปู่ขุนทิพย์เป็นผู้นำร่วมกับชาวบ้าน (พวกลาวหล่ม) ท่านได้บวชและเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดนี้ด้วย

หอไตรวัดท่าแค  เป็นอาคารไม้ผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใต้ถุนโล่งยกพื้นสูง หลังคาจตุรมุขซ้อน 3 ชั้น มุงกระเบื้องว่าว  ปั้นลมและเชิงชายเป็นไม้ฉลุลายเครือเถา พื้นไม้ ผนังโดยรอบเป็นบานเฟี้ยม ส่วนล่างเป็นไม้แกะสลัก ส่วนบนกรุกระจก  มีระเบียงลูกกรงไม้แกะสลัก และบันไดทางขึ้นด้านหน้าเป็นบันไดไม้ 11 ชั้น ภายในหอไตรมี ตู้พระไตรปิฎกประดับไม้แกะสลักและกระจกสี สร้างขึ้นในสมัยเจ้าอาวาสองค์ที่ 5 คือพระครูสิมมา ใน พ.ศ. 2466 โดยท่านได้จำรูปแบบของหอไตรพม่ามาสร้างขึ้น โดยฝีมือของช่างจีนไหหลำ 2 คน ในหมู่บ้านท่าแค  ใช้เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกและใช้ใต้ถุนเป็นที่สอนหนังสือของโรงเรียนวัดท่าแคด้วย ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2510 โรงเรียนได้ย้ายไปหอไตรมิได้ใช้งานจึงทรุดโทรมลง

พระอาจารย์สมใจ คัมภีรธัมโม เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้เห็นคุณค่าของหอไตรหลังนี้และริเริ่มที่จะทำการอนุรักษ์  โดยได้รับความร่วมมือจากพลเอกเทียนชัย ศิริสัมพันธ์ ของบประมาณจากรัฐบาลมาบูรณะจนเสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 – 2534 โดยวิธีถอดชิ้นส่วนอาคารมาประกอบใหม่ในที่ตั้งใหม่ ห่างจากที่เดิมมาทางใต้ประมาณ 2 เมตร

Ho Phra Traipidok, Wat Tha Khae

Location Wat Tha Khae, Mu 5, Amphoe Mueang, Lop Buri Province

Architect/Designer Phra Khru Simma (Phra Khru Anuwat), the 5th abbot

Proprietor Wat Tha Khae

Date of Construction 1923 AD.

Conservation Awarded 1993 AD.

History

Wat Tha Khae is an old temple founded in 1814 by Pu Khun Thip who organized the local people (the Lao Lom tribe) to build the temple. He was later ordained as a monk and became the first abbot.

Ho Phra Traipidok (Scriptures Hall) at Wat Tha Khae is a square-planned wooden structure built on high stilts. The roof is 4-porched with 3 tiers, decorated with fretwork in floral design. The inner hall is surrounded by folding panels decorated at the bottom parts with woodcarving, and the upper parts and fitted with glass panes. The hall can be reach by 11-step staircase, which leads to the verandah. Inside the hall stand scripture cabinets with fine decorations of woodcarving and coloured glass mosaics. It was built in the period of the 5th abbot, Phra Khru Simma, in 1923. The abbot had memorized the Burmese style to be applied to the building design. Builders were 2 Hainanese craftsmen. The underfloor area was also used as a classroom of Wat Tha Khae School.

Later in 1967 when the school was moved, the hall was deserted and decayed. Phra Achan Somchai Khamphirathammo, the present abbot, perceived the value of this building and had initiated a conservation project, which was supported by General Thianchai Srisamphan who requested for a government subsidy. Conservation work was carried out during 1990 – 1991, and the hall is nor relocated to approximately 2 metres south of the original site