อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

ตำหนักองค์เจ้าหญิงอัพภัณตรีปชา(หอสมุดพรรคชาติไทย)

ตำหนักองค์เจ้าหญิงอัพภัณตรีปชา (หอสมุดพรรคชาติไทย)

ที่ตั้ง 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ -

ผู้ครอบครอง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ปีที่สร้าง ประมาณ พ.ศ. 2440 - 2470

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2542

ประวัติ

ตำหนักพระองค์เจ้าหญิงอัพภัณตรีปชา เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนแบบโคโลเนียล ซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงรัชกาลที่ 6 – รัชกาลที่ 7 ลักษณะเด่นคือรูปทรงอาคารเป็นตึก 2 ชั้น หลังคาปั้นหยา มีการใช้บานเกล็ดไม้ระบายอากาศ มีระเบียงโดยรอบ และมีการตกแต่งด้วยไท้ฉลุลวดลายพรรณพฤกษาที่ช่องแสง

เดิมบริเวณที่ตั้งอาคารนี้ เป็นอาณาเขตวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอัพภัณตรีปชา พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดาแส หลังจากที่พระองค์เจ้าหญิงอัพภัณตรี ปชาทิวงคต ก็มีผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินหลายรายและได้เคยใช้พื้นที่นี้เป็นโรงเรียนขัตติยาณีผดุง หลังจากนั้นเจ้าของในปัจจุบันคือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ให้พรรคชาติไทยเช้าพื้นที่เป็นที่ทำการพรรค ซึ่งพรรคชาติไทยก็ได้เล็งเห็นคุณค่าของตำหนักหลังนี้ จึงได้ทำการอนุรักษ์อาคาร โดยบูรณะและปรับปรุงการใช้สอยอาคารเป็นห้องสมุด และที่รับรองแขกระดับสูงของผู้บริหารพรรค

Princess Apphantripacha Residence (Chart Thai Party Library)

Location 1 Phichai Road, Khet Dusit, Bangkok

Architect/Designer Unknown

Proprietor Crown Property Bureau

Date of Construction circa 1897 - 1927 AD.

History

Conservation Awarded 1999 AD. Princess Apphantripacha Residence is a brick masonry building of simple design. The style is Colonial, which was popular during the reigns of King Rama VI to King Rama VII. It is 2-storey with hipped roof, well-ventilated by wooden louvers around the around the house, and decorated with wooden fretwork in foliage designs at light windows.

The location of this building was originally the palace of Princess Apphantripacha, a daughter of King Rama V. After the princess pass away, the rights of property were divided among several ownerships. The area was once used as a school named “Kattiyaniphadung School”. After the school was closed down, the present owner, the Crown Property Bureau, has let the property to Chart Thai political party to be used as the party’s office. The party realizes the value of this building thus it has been conserved to be used as library and reception house for the party’s VIP guests.