อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ที่ตั้ง ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ -

ผู้ครอบครอง เทศบาลนครเชียงใหม่

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2467

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2542

ประวัติ

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณที่เคยเป็นสะดือเมืองครั้งสมัยพระยามังราย และเป็นที่ตั้งของเสาอินทขิล ก่อนที่พระเจ้าติโลกราชจะโปรดให้ย้ายเสาอินทขิลไปไว้ที่วัดเจดีย์หลวง ต่อมาในสมัยเจ้าอินทวิชยานนท์ถึงแก่พิราลัย หอคำและที่ดินจึงตกแก่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ซึ่งต่อมาได้ประทานให้เป็นศาลารัฐบาล หรือที่ทำการรัฐบาล เคยใช้เป็นศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลพายัพ และศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ตามลำดับจนศาลากลางย้ายไปในปี 2539 ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เข้ามาปรับปรุงเพื่อใช้เป็นหอศิลปวัฒนธรรม

ตัวอาคารก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2467 เป็นอาคารแบบโคโลเนียล ผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมลานโล่ง 2 ลาน ทางด้านหน้าและลานใหญ่ทางด้านหลัง ทางเข้าอยู่กึ่งกลางด้านหน้า ภายใต้ส่วนที่เป็นระเบียงยื่นจากชั้นบน เหนือระเบียงนี้เป็นมุขหลังคาจั่วอิทธิพลนีโอปัลลาเดียน หน้าจั่วประดับตราครุฑ อันสืบเนื่องจากการที่อาคารนี้เคยใช้เป็นศาลากลางจังหวัด หลังคามุงกระเบื้องว่าว ภายในอาคารส่วนที่ล้อมลานโล่งทำระเบียงรอบทั้ง 2 ชั้น ตัวอาคารตกแต่งด้วยคิ้วบัวปูนปั้น และราวลูกกรงปูนปั้นแบบเรียบง่าย แต่ดูสง่างาม ภูมิฐาน

หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ก่อนก่อตั้งเมืองจนถึงยุคปัจจุบัน การนำเสนอทันสมัยน่าสนใจ นับเป็นการประยุกต์ใช้อาคารประวัติศาสตร์ที่ดีในอีกรูปแบบหนึ่ง

 

Chiang Mai Hall of Art and Culture

Location Phra Pokklao Road, Tambon Si Phum, Amphoe Mueang, Chiang Mai Province

Architect/Designer Unknown

Proprietor Chiang Mai Municipality

Date of Construction 1924 AD

Conservation Awarded 1999 AD

History

Chiang Mai Hall of Art and culture is located at the site where the City Pillar was erected since ancient times, before it was moved to Wat Chedi Luang. Chao Inthawichayanon, the 7th Lord of Chiang Mai had his Ho Kham (Lord’s Residence) built at the site. Later, the property was inherited by Princess Office Dararasami who gave it to the government. Then it became the Government Office of Monthol Phayab and Chiang Mai Provincial Hall consecutively until it was moved in 1996. The Municipality had it renovated in the following year to be used as the Hall of Art and Culture.

The building was built in 1924, Colonial style with a rectangular plan surrounding 3 courtyards, two small ones in the front and the larger one in the back. The entrance is at the middle of the front façade under a deck projected from the upper floor. The middle porch pediment is decorated with a Garuda, symbol of the provincial hall although decorations are moderate and simple; the building is truly dignified in appearance.

At present, Chiang Mai Hall of Art and Culture holds exhibitions on Chiang Mai since its founding to the present time with modern and interesting presentations.