อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

ท้องพระโรง วังสวนกุหลาบ

ท้องพระโรง วังสวนกุหลาบ

ที่ตั้ง 14 ถนนอู่ทอง เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ นายมาริโอ ตามานโญ (Maro Tamagno)

ผู้ครอบครอง พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ปีที่สร้าง ประมาณ พ.ศ. 2455

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2537

ประวัติ

ท้องพระโรง วังสวนกุหลาบ เป็นสถาปัตยกรรมวิคตอเรียน มีลักษณะพิเศษคือการประยุกต์ลวดลายอย่างตะวันออกเข้ากับการตกแต่งอาคาร มีการประดับประดาที่งดงามด้วยไม้ฉลุ ไม้แกะสลัก กระจกสี และปูนปั้น ภายในอาคารตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังปูนเปียก (Fresco)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดฯ ให้สร้าง “สวนกุหลาบ” เป็นพระตำหนักชั่วคราวที่สวนดุสิต และเป็นที่ประทับของนายพลเรือเอก สมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธกรมหลวงนครราชสีมา ผู้สำเร็จราชการกระทรวงทหารเรือ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราวพ.ศ. 2455 จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างตำหนักและท้องพระโรงเป็นการถาวร

หลังจากเจ้านายที่ประทับอยู่เป็นพระองค์สุดท้ายสิ้นพระชนม์ อาคารนี้ก็ได้ใช้เป็นที่ทำการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จนถึงปีพ.ศ. 2507 กอ.รมน. ได้ย้ายออกไปยังสวนรื่นฤดี กรมสวัสดิการทหารบกได้ใช้เป็นที่ทำการกองการออมทรัพย์ระหว่างพ.ศ. 2514-2536 ในพ.ศ. 2536

กรมสวัสดิการทหารบกได้จัดสรรงบประมาณเพื่อบูรณะตัวอาคาร ทิมและรั้วตามแบบและข้อกำหนดของกรมศิลปากร ถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นส่วนหนึ่งในบริเวณพระตำหนักที่ประทับมาจนปัจจุบัน

 

Wang Suan Kulab Throne Hall

Location 14 U Thong Road, Khet Dusit, Bangkok

Architect/Designer Mr. Mario Tamagno

Proprietor Princess Somsawali Phra Worarachathinaddamat

Date of Construction 1912 AD.

Conservation Awarded 1994 AD.

History

Wang Suan Kulab Throne Hall is Victorian style architecture with distinguishable applications of Orental motif and designs to some building details. It is beautifully decorated with fretwork, woodcarvings, stained glass, and fresco on interior walls.

Suan Kulab was originally founded by King Rama V as a temporary hall in Suan Dusit Palce compound. It used to be a residence of Admiral Prince Asadangdechawut Krommaluang Nakhon Ratashima, the Minister of Naval Defence. Permanent Pavilions and throne hall were built in 1912, King Rama VI’s reign.

After the last royal residents passed away, this building became an office of the Internal Security Operation Command until 1964. Then served as an office of Division of Savings, Special Services Department of Royal Thai Army from 1971 to 1993.

In 1993, the Special Services Department had restored the main building, outbuilding and the wall supervision of the Fine Arts Department. The hall is at present part of the royal residence of Princess Somsawali Phra Worarachathisnaddamat.