อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

วังสวนผักกาด

วังสวนผักกาด

ที่ตั้ง 352 – 354 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ -

ผู้ครอบครอง มูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2495

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2537

ประวัติ

วังสวนผักกาด หมู่เรือนไทยใจกลางกรุง ประกอบด้วยเรือนไทย 8 หลัง และหอเขียน เรือนไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นเรือนไทยภาคกลาง ฝาปะกน มีเพียงหลังเดียวที่เป็นเรือนไทยภาคเหนือส่วนหอเขียนมีลักษณะเป็นหอไตรแบบอยุธยา ผนังภายนอกเป็นไม้แกะสลัก ส่วนภายในเป็นลายรดน้ำ หลังคาประดับเครื่องลำยอง

หมู่ตำหนักเรือนไทย 3 หลังที่อยู่ทางด้านนั้นมีอายุกว่าร้อยปี เดิมเป็นของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) และได้รื้อย้ายไปปลูกที่อื่น จนในปี พ.ศ. 2495 พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต โปรดให้ย้ายมาปลูกที่วังสวนผักกาด และทรงเริ่มสะสมและตกแต่งตำหนักไทยด้วยโบราณวัตถุ หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ลงเมื่อพ.ศ. 2502 ม.ร.ว. พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ชายา ได้ดำเนินการสืบต่อมา

ส่วนหอเขียนวังสวนผักกาดนั้น สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเดิมอยู่ที่วัดบ้านกลิ้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เคยมีอยู่ด้วยกัน 2 หลัง คือเป็นหอไตรหลังหนึ่งและหอเขียนอีกหลังหนึ่ง ต่อมาหอเขียนทรุดโทรมมาก ชาวบ้านจึงได้รื้ออาคารทั้ง 2 หลังลง นำมาประกอบสร้างใหม่เป็นหลังเดียว ต่อมากรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิตและชายาได้ผาติกรรมมาไว้ที่วังสวนผักกาด และโปรดให้ซ่อมแซมลายรดน้ำที่ผนัง

อาคารต่างๆ ในวังสวนผักกาด ได้รับการดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้สอยในลักษณะพิพิธภัณฑ์ในความดูแลของมูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์

 

Wang Suan Phakkad

Location 352 - 354 Si Ayutthaya Road, Khet Ratchathewi, Bangkok

Architect/Designer Unknown

Proprietor Chumbhot – Pantip Foundation

Date of Construction 1952 AD.

Conservation Awarded 1994 AD.

History

Wang Suan Phakkad, a group of Thai traditional houses in the heart of Bangkok, comprises 8 Thai houses and Ho Khian. The houses are mostly of central Thai style, with only one house of northern style. Ho Khian is building of Ayutthaya Buddist Scriptures Hall style, the exterior walls are carved wood panels, and the interior walls are decorated with Lai Rod Nam (washed gilded lacquer).

The group of three buildings at the front dates over a century, originally located near Wat Phicaiyat in Bangkok and was relocated a few times until 1952, Major General Prince Chumbhot Phongboriphatr Krommamuen Nakhon Sawan Sakdiphinit had the house relocated to Wang Suan Phakkad, his palace.

As of Ho Khian, it is believed to date from the period of King Narai the Great of Ayutthaya. It was originally situated at Wat Ban Kling, Ayutthaya. At forst there were two buildings, HoTrai and Ho Khian but later local people had disassembled both building and reassembled them as one. It was bought and reconstructed at Wang Suan Phakkad in 1958.

Building in Wang Suan Phakkad compound have been adapted to serve their new functions as a museum for collections of ancient and art objects which belonged to the Prince and Mom Ratchawong Pantip Boripat, his wife, in care of Chumbhot – Pantip Foundation.