อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

ตำหนักเยาวภา (สำนักศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏสวนดุสิต)

ตำหนักเยาวภา (สำนักศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏสวนดุสิต)

ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ เจ้าพระยายมราช

ผู้ครอบครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปีที่สร้าง ประมาณ พ.ศ. 2459 - 2456

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2537

ประวัติ

ตำหนักเยาวภา ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสุนันทา ซึ่งเป็นสวนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างไว้เป็นที่สำราญพระราชหฤทัยใกล้กับพระราชวังดุสิต ตามแบบอย่างของพระราชวังเบินสตอฟ ประเทศเดนมาร์ก จึงโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยายมราช(ปั้น สุขุม) เป็นผู้อำนวยการก่อสร้างสวนและตำหนักต่างๆ ซึ่งการก่อสร้างได้ดำเนินต่อมาจนแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำหรับตำหนักเยาวภานั้นเป็นอาคารยกพื้นสูง 2 ชั้น สร้างด้วยไม้สักและบางส่วนก่ออิฐฉาบปูน หลังคาทรงสูง เดิมมุงด้วยกระเบื้องว่า ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกระเบื้องโมเนียสีแดง ภายในอาคารแบ่งเป็นกลุ่มห้องคล้ายอาคารชุด ซึ่งใช้เป็นที่ประทับของพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 พระองค์ ซึ่งเจ้าจอมมารดาได้ถึงแก่อนิจกรรม คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร

หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง สวนสุนันทาก็ได้กลายเป็นสถานศึกษา ตำหนักเยาวภาได้เปลี่ยนการใช้สอยมาจนครั้งหลังสุดนี้ ได้ใช้เป็นศูนย์กิจกรรมด้านวัฒนธรรมของสถาบันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสวนดุสิต”

 

Tamnak Yaowapha (Arts and Culture Center, Suan Dusit Rajabhat University)

Location Suan Dusit Rajabhat University, 295 Ratchasima Road, Khet Dusit, Bangkok

Architect/Designer Chaophraya Yommaraj (Pan Sukhum)

Proprietor Suan Dusit Rajabhat University

Date of Construction circa 1911 - 1913 AD.

Conservation Awarded 1994 AD.

History

Tamnak Yaowapha (Yaowapha Pavilion) is situated on the grounds of Suan Sunantha, a park that was founded by King Rama V to be a royal recreational area near Suan Dusit Palace, similar to the Bernstof Castle of Denmark. This project was completed in King Rama VI’s reign.

Tamnak Yaowapha is mainly built of teak in 2-storey. It has high-pitched roof, which was originally roofed with cement roof tiles but has been changed to red monier tiles. The interior is divided into group of living quarters, like apartments. It is recorded that the first occupants of these were princesses, dauthers of King Rama V, namely, Princess Yaowaphaphongsanit, Princess Praphaphanpphila and Princess Wapibusabakorn.

After democratization, Suan Sunantha became an academic institute. Since then, Tamnak Yaowapha has served several functions successively until the present time that it is used as a centre for the Institute’s cultural activities, which is officially called “Art and Culture Center, Suan Dusit Rajabhat University”.