อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

อาคารสุริยานุวัตร

อาคารสุริยานุวัตร 

 ที่ตั้ง ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

 สถาปนิก/ผู้ออกแบบ นายมาริโอ ตามานโญ (Mario Tamagno)

 ผู้ครอบครอง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2449 - 2451

 ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2536

 ประวัติ

อาคารสุริยานุวัตรก่อสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2449 – 2451 ออกแบบโดยนายมาริโอ ตามานโญ สถาปนิกถามอิตาลี รูปแบบสถาปัตยกรรมอาร์ตนูโว ลักษณะของอาคารมีความสง่างามและน่าสนใจด้วยรูปแบบหลังคาที่ผสมผสานทรงปั้นหยา ทรงจั่ว รวมทั้งมุขประดับหลังคา (Dormer) การตกแต่งอาคารเป็นไม้ฉลุและปูนปั้นลวดลายแบบตะวันตก 

อาคารนี้เดิมเป็นบ้านพักอาศัยของมหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของเมืองไทย” ท่านเป็นผู้เขียนตำราเศรษฐศาสตร์ขึ้นเป็นตำราชุดแรกของเมืองไทย รวม 3 เล่ม ชื่อว่า “ทรัพยาศาสตร์” ซึ่งได้เขียนขึ้นที่อาคารสุริยานุวัตรนี้ โดยตีพิมพ์เล่มแรกในพ.ศ. 2454 และเล่ม 3 ในพ.ศ. 2477 

 ในพ.ศ. 2493 สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นชื่อเดิมของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ซื้อบ้านและที่ดินของพระยาสุริยานุวัตร เพื่อใช้เป็นที่ทำการถาวรสำหรับอาคารสุริยานุวัตรนี้ ต่อมาเรียกว่า “ตึกกลาง” ได้ใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาโดยตลอด ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นอาคารรับรอง และจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของมหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร ซึ่งทายาทมอบให้แก่สำนักงาน

 

 Suriyanuwat Building

 Location Krung Kasem Road, Bangkok

 Architect/Designer Mr. Mario Tamagno

 Proprietor National Economic and Social Development Board

 Date of Construction 1906 – 1908 AD.

 Conservation Awarded 1993 AD

History

 Suriyanuwat Building was built circa 1906 – 1908 AD, designed by Mr. Mario Tamagno, an Italian architect, inArt Nouveau style. The building has noble appearance yet its details are asymmetrical by the integration of hip roof with gables and dormers, giving it a more relaxed and attractive look. Decorations are fretwork and stuccos of European designs.

 The building was originally the house of Maha Ammat-ek Phraya Suriyanuwat (Koed Bunnag). He is honoured as the first economist of Thailand, who was the author of “Sappayasat” (Economic Science), Thailand’s first books on economics which were composed in this house.

 In 1950, the National Economic and Social Council bought the house and land to be used as their permanent office. The Suriyanuwat build have always been conserved and, at present, it functions as offices for high officials of the National Economic and Social Development Board, reception house, and exhibition hall for personal belonging of Maha Ammat-ek Phraya Suriyanuwat.