อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี (เดิม)

 ศาลจังหวัดสิงห์บุรี (เดิม)

 ที่ตั้ง  ตำบลบางพุทรา  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี

 สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  -

 ผู้ครอบครอง  กระทรวงยุติธรรม

 ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2451

 ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2536

 ประวัติ

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี เดิมเรียกว่า “ศาลเมืองสิงห์บุรี”  มีฐานะเป็นศาลหัวเมืองขึ้นอยู่กับศาลมณฑลกรุงเก่า จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2441 (ร.ศ. 117)  มีผู้พิพากษา 2 คน คือ หลวงมหาดไทย และหลวงรามฤทธิณรงค์  แต่ไม่มีหลักฐานว่าที่ทำการอยู่ที่ใด  จนในปี พ.ศ. 2451  จึงได้ก่อสร้างอาคารหลังนี้ขึ้น  ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค  ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เน้นทางเข้าด้วยมุขกลางมีแผงประดับสูงปิดจั่ว  ประดับตราแผ่นดินสมัยรัชกาลที่ 5 อยู่เหนือซุ้มโค้งกลม 3 ซุ้ม  ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมของศาลจังหวัดต่างๆ ที่ก่อสร้างร่วมสมัยกัน 

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี  ได้เปิดดำเนินการในต้นรัชกาลที่ 6  พ.ศ. 2453  เมื่อแรกเริ่มมีบัลลังก์เดียวอยู่ด้านหน้าห้องจ่าศาลกับเสมียนพนักงาน 1 ห้อง  ห้องเก็บสำนวน 1 ห้อง  ด้านหลังกั้นเป็นห้องทำงานผู้พิพากษา  ต่อมามีการต่อเติมปรับปรุงให้เหมาะกับความต้องการมากยิ่งขึ้น  แต่ยังรักษาส่วนดั้งเดิมไว้ 

ปัจจุบัน ศาลจังหวัดได้ย้ายไปอยู่ ณ อาคารใหม่  ส่วนอาคารนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อพ.ศ. 2533  กรมศิลปากรได้ดำเนินการบูรณะอาคาร เมื่อปี พ.ศ. 2546  และทางศาลได้มีโครงการที่จะปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ศาลต่อไปในอนาคต

 

Sing Buri Provincial Court (former) 

Location Tambon Bang Phutsa, Amphoe Mueang, Sing Buri Province

 Architect/Designer Unknow

Proprietor Ministry of Justice 

 Date of Construction 1908 AD.

 Conservation Awarded 1993 AD.

History

 Sing Buri Provincial court was initially founded as Sing Buri Court under Ayutthaya MonthCourt in 1898, but there is no evidence on the first courthouse. The courthouse, as seen in the present day, was built in 1908, with Neoclassic style It features a rectangular building, accentuated at the entrance with a high fractable decorated with the country emblem of King Rama V period, similar in design to the courthouses of those day.

 The opening of the court was in early King Rama VI period, 1910 SD. At first, there was only one courtroom in the front and very minimal functions. Later there were some additions, however, the historical features have been preserved. The court has been moved to a new building at present. The old courthouse has been registered as National Monument in 1990, and restored by the Fine Arts Department in 2003. There is a project to convert this courthouse as a museum of the court in the future.