อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

หอพระไตรปิฎก วัดสระไตรนุรักษ์

หอพระไตรปิฎก วัดสระไตรนุรักษ์

ที่ตั้ง  16  หมู่ที่ 1  บ้านนาเวียง  ตำบลนาเวียง  อำเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  -

ผู้ครอบครอง  วัดสระไตรนุรักษ์

ปีที่สร้าง  ประมาณ พ.ศ. 2453

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2542

ประวัติ

วัดสระไตรนุรักษ์ เดิมชื่อวัดนาเวียง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2450 โดยท่านเจ้าชา พระเถระผู้แตกฉานในธรรมซึ่งอพยพมาจากเวียงจันทน์พร้อมกับชาวลาวจำนวนหนึ่ง จนถึงบ้านนาเวียง ท่านเจ้าชาก็ได้สร้างวัดขึ้นทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน คือวัดสระไตรนุรักษ์นี้ ทั้งยังได้ขุดสระน้ำไว้เพื่อสร้างหอไตรสำหรับเก็บพระคัมภีร์ที่ท่านได้นำมาจากประเทศลาว

หอไตรดังกล่าวนั้น สร้างอยู่กลางสระน้ำ หันหน้าทางทิศตะวันตก เป็นอาคารไม้ทั้งหลัง รูปแบบสถาปัตยกรรมล้านช้าง ขนาดกว้าง 8.30 เมตร ยาว 10.50 เมตร หลังคาซ้อนชั้นถึง 4 ชั้น สองชั้นบนเป็นหลังคาจั่วประดับเครื่องลำยองแบบลาว และสองชั้นล่างเป็นปั้นหยา ตัวอาคารตกแต่งด้วยไม้แกะสลักและกระจกสี หอไตรนี้มีการบูรณะเรื่อยมา และได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2533

Ho Phra Traipidok, Wat Sa Trainurak

Location Wat Sa Trainurak, 162 Mu 1 Ban Na Wiang, Tambon Na Wiang, Amphoe Sai Mun, Yasothon Province 

 Architect/Designer Unknown

Proprietor Wat Sa Trainurak 

 Proprietor Wat Sa Trainurak

Date of Construction circa 1910 AD. 

 Conservation Awarded 1999 AD.

 History

 Wat Sa Trainurak was originally called “Wat Na Wiang”. It is a temple of Mahanikaya sect founded in 1907 AD. by Than Chao Cha, a highly learned monk who immigrated from Vientien with a group of Laos people. They chose to settle at this village and Than Chao Cha had built a temple along with a pond, in which a Ho Trai, or Scriptures hall was built for keeping the Buddhist scriptures that he brought from Laos.

 Ho Trai, thus, stands in the middle of the pond, facing west. It is built entirely of wood in Lan Chang architectural style. The scale is rather large with the width of 8.30 metres, height of 10.50 metres and 4 tires of roof. The upper 2 tiers are gable roofs decorated with ornament in Lan Chang (Laos) style, and the 2 lower tires are hipped roofs. The hall is decorated with woodcarvings and coloured glass mosaics. It has been continuously maintained and registered as a National Monument sicne 28th June, 1990.