อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

พระอุโบสถ วัดนิเวศธรรมประวัติ

พระอุโบสถ วัดนิเวศธรรมประวัติ

ที่ตั้ง  เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังบางปะอิน ตั้งอยู่บนเกาะลอย ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ นายโยคิม แกรซี  (Mr. Joachim Grassi) สถาปนิกชาวอิตาเลียน

ผู้ครอบครอง  วัดนิเวศธรรมประวัติ

ปีที่สร้าง  ก่อน พ.ศ. 2419 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2421

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2532

ประวัติ

“ซึ่งได้ให้คิดสร้างโดยแบบอย่างเป็นของชาวต่างประเทศดังนี้  ด้วยมีความประสงค์จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาด  แลเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงชมเล่นเป็นของแปลก ยังไม่เคยมีในอารามอื่น  และเป็นของมั่นคงถาวรสมควรเป็นพระอารามหลวงในหัวเมือง  ใช่จะนิยมยินดีเลื่อมใสในลัทธิศาสนาอื่นนอกจากพระพุทธศาสนานั้นหามิได้”

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จารึกประกาศพระราชทานที่วัดและเสนาสนะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสงฆ์วัดนิเวศธรรมประวัติ

พระอุโบสวัดนิเวศธรรมประวัติเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สถาปัตยกรรมแบบโกธิครีไววัล (Gothic Revival) ที่นำมาปรับให้เข้ากับการใช้สอยเป็นพุทธศาสนสถาน อาทิ ตัวอาคารเป็นแบบฝรั่ง ตกแต่งประดับประดาด้วยลวดลายปูนปั้นและกระจกสี พระประธานคือพระพุทธนฤมลธรรโมภาส ประดิษฐานในซุ้มโค้งแหลมแบบโกธิคบนฐานสูงมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำด้วยกระจกสีจากประเทศฝรั่งเศสประดับที่ซุ้มโค้งเหนือมุขทางเข้า  ส่วนด้านหลังของอาคารเป็นหอระฆังยอดแหลมอย่างโบสถ์คริสต์

วัดนิเวศธรรมประวัติ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของพระราชวังบางปะอิน  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2419  เพื่อเป็นที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลใกล้พระราชวังในเวลาที่ทรงเสด็จมาประทับแรม ณ พระราชวังบางปะอิน  ส่วนรูปแบบสถาปัตยกรรมนั้นทรงตั้งตามพระราชหฤทัยตามข้อความในจารึก ว่าจะทรงบูชาพระพุทธศาสนาและให้ประชาชนชมเล่นเป็นของแปลก จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้นายโยคิม แกรซี สถาปนิกชาวอิตาลี ออกแบบวางผังทั้งในส่วนพุทธาวาสและสังฆาวาสให้เป็นแบบตะวันตกทั้งสิ้น โดยเริ่มก่อสร้างในวันศุกร์ เดือน 3 ขึ้น 12 ค่ำ ปีชวด พุทธศักราช2419  แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2421 และได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีมาจนปัจจุบัน

Wat Niwetthammaprawat Ordination Hall

Location  On an islet in Bang Pa-in Palace, Tambon Bamg Len, Amphoe Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Architect/Designer Mr. Joachim Grassi

Proprietor Wat Niwetthammaprawat

Date of Construction 1876 - 1878 AD.

Conservation Awarded 1989 AD.

History

“As I had the construction done in foreign style like this, it is my intention to dedicate to Buddhism with an extraordinary object, and to let the people see for their pleasure such thing which had never existed in other monasteries. And it is established to be permanent as appropriate for the Royal Temple in the province. It is not because I admire or have faith in religions other than Buddhism at all”

HM King Chulalongkorn Inscriptions on Dedication of Land and Buildings to the Monks Wat Niwetthammaprawat

The ordination hall of Wat Niwetthammaprawat is brick masonry building in Gothic Revival style.

Its European appearance is commendably well-adapted to Buddhist functions and traditional characteristics, for instance, its overall decoration is with stuccos and stained glass, the principle Buddha’s image, Phra Phutthanaruemonthammopat, is enthroned on high pedestal under a Gothic arch, King Rama V’s image is depicted in the French stained glass window on the arch above the entrance, and a spired bell tower is located at the rear, similar to a Christian church.

The temple is located to the west of Bang Pa-in Palace. King Rama V had this temple established in 1876 AD to serve as a temple for his merit-making during his visit to Bang Pa-in Palace.  The architectural style was intended as quote in the inscription above mention thus Mr. Joachim Grassi, an Italian architecture was commissioned to design and plan both the Bhudhawas (religious function zone), and Sanghawas (monks’ residential zone) to be in Western style. The construction of the temple commenced in 1878 and completed in 1878. It has been well-conserved and maintained until today.