อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ที่ตั้ง เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ พระยาสงคราม (ทองสุก)

ผู้ครอบครอง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2407

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2532

ประวัติ

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร มีความสำคัญในฐานะเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2407 โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่สำคัญอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีพระวิหารหลวง และพระเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัด

พระวิหารหลวง หรือบางแห่งเรียกว่า พระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมไทยยุครัตนโกสินทร์ขนาด 7 ห้อง มีมุขด้านหน้าและด้านหลัง ผนังภายนอกประดับด้วยหินอ่อน หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสี ประดับช่อฟ้าใบระกาปิดทองประดับกระจก หน้าบันประดับพระราชลัญจกรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือรูปพระมหาพิไชยมงกุฎอยู่เหนือพระแสงขรรค์คู่ มีพานแว่นฟ้ารองรับ วางบนหลังช้าง 6 เชือก ขนาบด้วยฉัตร 5 ชั้น ทั้งหมดลงรักปิดทอง ผนังด้านหลังพระอุโบสถมีซุ้มศิลาจารึกประกาศในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว 2 ฉบับ ฉบับแรกพุทธศักราช 2407 กล่าวถึงการสร้างวัดถวายพระสงฆ์คณะธรรมยุตินิกาย ฉบับที่สองพุทธศักราช 2408 ประกาศผูกพันธสีมาวัด โดยวัดนี้ได้ผูกพัทธสีมาที่กำแพงวัด เรียกว่า “มหาสีมา” ทำให้พระวิหารหลวงนี้สามารถใช้ประกอบสังฆกรรมได้อย่างพระอุโบสถเนื่องจากอยู่ในเขตพัทธสีมาด้วย

ภายในพระวิหารหลวงประดิษฐานพระพุทธสิหิงคปฏิมากร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้จำลองไปจากพระพุทธสิงหิงค์ ในฐานพระพุทธรูปนี้บรรจุพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การตกแต่งผนังภายในเป็นภาพจิตกรรมสีฝุ่น ที่น่าสนใจคือภาพการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร สุริยปราคา ณ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในพ.ศ. 2411

Wat Ratchapradit Sathitmahasimaram Ratchaworawihan

Location 2 Rachini Road, Khwaeng Phra Borommaharatchawang, Khet Phra Nakhon, Bangkok

Architect/Designer Phraya Ratchasongkram (Thongsuk)

Proprietor Wat Ratchapradit Sathitmahasimaram Ratchaworawihan

Date of Construction 1864 AD

Conservation Awarded 1989 AD

History

Wat Ratchapradit Sathitmahasimaram Ratchaworawihan, the temple of the 4th reign of Rattanakosin, was founded in 1864 AD By King Rama IV. There are several important architecture and beautiful art objects in the compound, with the Grand Vihara and a bell-shaped pagoda as principal structures.

The Grand Vihara, which is also called Ubosatha or ordination hall, is a building of traditional Rattanakosin style with porches at the front and rear. The roof is decorated with glided ornaments and coloured glass mosaics. The Royal Seal of King Rama IV is depicted with gilded lacquer on the pediment. The rear wall of the building is installed with inscriptions on the date of establishment and the circumscription of the temple’s sacred boundary (Sema). It is to be noted that that sacred boundary or Sema at this temple is as an ordination hall because it is also include in the sacred area.

This hall enshrines a significant Buddha’s image, Phra Phutthasihingkhapatimakon, a replica of Phra Phuttasihing. The interior is decorated with mural paintings with an interesting scene depicting the King’s trip to tambon Wa Ko, Prachuab Khirikhan Province to observe the eclipse of the sun in 1868 AD.