อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

หอพระไตรปิฎก  วัดระฆังโฆสิตาราม

หอพระไตรปิฎก  วัดระฆังโฆสิตาราม

ที่ตั้ง  วัดระฆังโฆสิตาราม  ถนนอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  - 

ผู้ครอบครอง  วัดระฆังโฆษิตาราม 

ปีที่สร้าง  รัชกาลที่ 1 

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2530 

ประวัติ 

วัดระฆังโฆสิตาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร  เป็นวัดโบราณที่สร้างมาแต่ครั้ง กรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่ ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงย้ายราชธานีมาที่กรุงธนบุรี ได้โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดบางหว้าใหญ่ขึ้นเป็นพระอารามหลวง 

ในรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ขุดสระขึ้นมาเพื่อเป็นที่ตั้งของหอไตร  ระหว่างการขุดสระได้พบระฆังลูกหนึ่ง เมื่อตีมีเสียงไพเราะกังวาน  จึงทรงขอไปไว้ที่หอระฆังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วโปรดให้สร้างระฆังพระราชทานแทน 4 ลูก พร้อมกับสร้างหอระฆัง  และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดระฆังโฆสิตาราม 

ส่วนหอพระไตรปิฎกดังกล่าว คือพระตำหนักส่วนพระองค์ และหอนั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เดิมตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกของพระอุโบสถเก่า และได้รื้อย้ายมาปลูกกลางสระน้ำที่ขุดขึ้น ลักษณะเป็นเรือนไทยแฝด 3 หลัง หลังคามุงกระเบื้องและมีกระเบื้องเชิงชายลายเทพนมประดับอยู่บริเวณปีกนก รองรับชายคาด้วยคันทวยแกะสลักเป็นรูปนาคปิดทองประดับกระจก  ตัวเรือนฝาปะกน มีชานด้านหน้าล้อมรอบด้วยรั้วไม้  มีซุ้มทางเข้าอยู่ตรงกลาง ตัวซุ้มและบานประตูซุ้มเป็นไม้แกะสลักปิดทองประดับกระจก  ภายในมีภาพจิตรกรรมฝีมือครั้งรัชกาลที่ 1  นอกจากนี้ยังมีตู้พระไตรปิฎกขนาดใหญ่ฝีมืออยุธยา เป็นตู้ลายรดน้ำที่งดงามมาก 

สระดังกล่าว ต่อมาได้ถมไป หอไตรปัจจุบันจึงตั้งอยู่บนพื้นดิน และได้มีการบูรณะมาอย่างสม่ำเสมอ ครั้งหลังสุดคือใน พ.ศ. 2525  คราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

Ho Phra Traipidok, Wat Rakhang Khositaram 

Location Wat Rakhang Khositaram, Arun Amarin Road, Khet Bangkok Noi, Bangkok 

Architect/Designer Unknown 

Proprietor Wat Rakhang Khositaram 

Date of Construction King Rama I period 

Conservation Awarded 1987 AD. 

History 

Wat Rakhang Khositaram is an ancient temple founded in Ayutthaya period and was established as a royal temple in the reign of King Taksin the Great. 

Ho Phra Traipidok,or scriptures hall at Wat Rakhang Khositaram was originally a residence of King Rama I before his ascension to the Throne. It is a Thai architecture comprises 3 buildings with fenced deck in the front. The buildings are finely decorated with wood-craving, colour glass mosaics and gold leaves.The interior walls are adorned with mural paintings from King Rama I period. Beautiful art objects, the scriptures cabinet of washed gilded lacquer are housed in the hall. 

Originally, the hall stood in a pond but later it was filled up thus, at present, the hall stand on ground. The latest restoration was carried out in 1982, on the Bangkok Bicentennial Ceremony.