อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

โบสถ์วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

โบสถ์วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

ที่ตั้ง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ 

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ คุณพ่อแดซาลส์ 

ผู้ครอบครอง โบสถ์วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) 

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2434 - 2440 

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2530 

ประวัติ 

วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) เป็นวัดเก่าแก่ของชาวคริสตังโปรตุเกส ก่อตั้งขึ้นโดยบาทหลวงและชาวโปรตุเกสกลุ่มหนึ่งซึ่งอพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาหลังการเสียกรุงครั้งที่ 2 และได้มารวมตัวกันอยู่ ณ บริเวณที่เป็นที่ตั้งวัดกาลหว่าร์ในปัจจุบัน โดยเรียกชื่อว่า “ค่ายแม่พระลูกประคำ” ตามชื่อรูปแม่พระที่พวกเขาได้นำมาจากกรุงศรีอยุธยา แรกก่อตั้งยังไม่มีวัดจึงต้องไปร่วมพิธีทางศาสนาที่วัดซางตาครู้ส ต่อมาในปี พ.ศ. 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงโปรดเกล้าฯพระราชทานที่ดินที่ค่ายนั้นให้เป็นที่สร้างวัด จึงได้สร้างวัดหลังแรกขึ้น แล้วเสร็จในปี 2330 เมื่อแรกก่อตั้งนั้นได้ให้ชื่อว่า “โบสถ์กาลวารีโอ” ตามชื่อภูเขาที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน ต่อมาจึงเพื้ยนเป็น “กาลหว่าร์” 

สำหรับโบสถ์หลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2434 – 2440 นับเป็นโบสถ์หลังที่ 3 ของวัดนี้ที่สร้างขึ้นแทนโบสถ์เดิมที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ลักษณะสถาปัตยกรรมโกธิครีไววัล (Gothic Revival) ผังอาคารเป็นรูปไม้กางเขน หันหน้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ด้านหน้าเป็นหอระฆังสูงหลังคาเป็นยอดแหลมประดับไม้กางเขนที่ยอดสุด ซุ้มทางเข้าเป็นซุ้มโค้งแหลม รับหน้าจั่วทรงสูงแบบโกธิค ผนังอาคารประดับตกแต่งด้วยกระจกสีเป็นเรื่องราวในพระคัมภีร์ ซึ่งนับเป็นงานกระจกสีที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

ตัวโบสถ์ได้รับการบูรณะใหญ่ในช่วงปี พ.ศ. 2526 – 2532 และครั้งหลังสุดในปี 2538 ในการบูรณะได้พยายามอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุด โบสถ์นี้ได้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่สำคัญๆ มาตลอด และได้ฉลองครบรอบ 100 ปี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2540 

 

Wat Mae Phra Lukprakham (Galvar) Church 

Location Khwaeng Talad Noi, Khet Samphanthawong, Bangkok 

Architect/Designer Father Desalles 

Proprietor Wat Mae Phra Lukprakhum (Galvar) Church  

Date of Construction 1891-1897 AD. 

Conservation Awarded 1987 AD. 

History 

Wat Mae Phra Lukprakham, or Galvar Church is an ancient Portuguese Catholic church founded by a group of Portuguese priests and people who fled from Ayutthaya after the Burmese war. They settled at the site where the present church is located and called it “Mae phra Lukprakham Camp” (Camp of the Virgin). In 1786, King Rama I granted them the land and a permission to build their church. Thus, in that year, the first church was constructed and named “Galvario”, which was shortened to “Galvar” as it is known today. 

The present church, the third of this temple, was built during 1891 – 1897. Its architecture is Gothic Revival style with a cross-shaped plan, facing the front façade comprises a spired bell tower with a cross at the top, point arched gate, and high pitched Gothic gable. The walls are decorated with stained glass depicting scenes from the Bible, which are amongst the most beautiful ones in Thailand. The church has celebrated its 100th Anniversary in 5th October, 1997.