นายประมุข บรรเจิดสกุล

นายประมุข บรรเจิดสกุล

รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น

ประเภทบุคคล

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2561

ประวัติเพิ่มเติม

-พุทธศักราช 2517-ปัจจุบัน : ก่อตั้งบริษัทของตนเองชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ว.ช. ลิขิตการสร้าง มาจากการรวมตัวอักษรตัวแรกของผู้ก่อตั้งทั้ง 3 ท่าน (คุณปอ,คุณวิทย์ และคุณวิเชียร) -พุทธศักราช 2500 : หนึ่งในช่างก่อสร้างศาลาไทยเมื่อครั้งงาน World Expo ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยมีหม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ -พุทธศักราช 2499 : มีส่วนช่วยในงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมของพระพรหมพิจิตรเป็นงานแรก คือ งานก่อสร้างพระเมรุสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชินี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง -ผลงานการก่อสร้าง และบูรณปฏิสังขรณ์บางส่วนของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ว.ช.ลิขิตการสร้าง โดย คุณ ประมุข บรรเจิดสกุล

ประวัติการทำงาน

โครงการก่อสร้างพระเมรุ และพระเมรุมาศ -เป็นหนึ่งในช่างผู้ทำการก่อสร้างพระเมรุมาศ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า -ก่อสร้างพระเมรุมาศ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 -ก่อสร้างพระเมรุมาศ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) -ก่อสร้างพระเมรุมาศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา -กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ -ก่อสร้างพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี -ก่อสร้างพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

งานก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์

-งานก่อสร้างพระอุโบสถวัดชัยพฤกษ์มาลา -งานก่อสร้างและบูรณะพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร -งานก่อสร้างและบูรณะพระธาตุบังพวน จ.สกลนคร -งานก่อสร้างภายในวัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย -งานก่อสร้างและบูรณะพระธาตุพนม จ.นครพนม -งานบูรณะพระที่นั่งเวหาสน์จำรูญ พระราชวังบางปะอิน -งานปรับปรุงตึกกระทรวงมหาดไทย -งานก่อสร้างพระตำหนักสวนสี่ฤดู อาคารเรือนแถว -ก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา -ก่อสร้างพระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา -ก่อสร้างอาคารภายใน รั้ว ประตูภายใน และภายนอกพระราชวังดุสิต -ก่อสร้างหมู่เรือนไทยปูนปั้น อุทยาน ร.2 จ.สมุทรสงคราม -ก่อสร้างวิหารพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย (วิหารกลางน้ำ) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี -บูรณะพระอุโบสถ และอาคารสถานที่ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในงานพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี -บูรณะคลังสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ (เจ้าจอมมารดาแส) พระราชฐานชั้นใน พระบรมมหาราชวัง -บูรณปฏิสังขรณ์โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร -ก่อสร้างและบูรณะศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร -บูรณะพระตำหนักทับขวัญ และอาคารพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม -บูรณะ ซ่อมแซมพระที่นั่งวัชรีรมยา จ.นครปฐม -บูรณะพิพิธภัณฑ์เรือนไทยอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อุทยาน ร.2 จ.สมุทรสงคราม -บูรณะและซ่อมแซมศาลเจ้าพ่อเสือ กรุงเทพมหานคร -บูรณะวัดราชโอรสาราม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร -บูรณะวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร -บูรณะวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร -บูรณะวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ.นนทบุรี

ผลงานการก่อสร้างศาลาไทยบางส่วนของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ว.ช.ลิขิตการสร้าง โดยคุณประมุข บรรเจิดสกุล -ก่อสร้างศาลาไทยงานแสดงพฤกษชาติ และการจัดสวนนานาชาติ ณ นคร โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น -ก่อสร้างศาลาไทย กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ -ก่อสร้างศาลาไทยที่ระลึกโอกาสครบรอบการสเด็จประพาสประเทศเยอรมัน -ก่อสร้างศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ -ก่อสร้างศาลาไทยฉลอง 120 ปีความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น -ก่อสร้างศาลาไทยฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-โปรตุเกส ประเทศโปรตุเกส -ก่อสร้างศาลาไทย ณ เกาะผู่โถวซาน มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน --ก่อสร้างศาลาไทยภายในบริเวณอนุสาวรีย์วีรกรรมทหารไทย สงครามเกาหลี เกาหลีใต้ -ก่อสร้างศาลาไทย ณ น้ำตกดาโก เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย -ก่อสร้างศาลาไทย ณ สวนสาธารณะพลาซ่าไทแลนเดีย กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี . *ก่อสร้างศาลาไทยแบบถอดประกอบได้ ใช้ในงานเทศกาลวัฒนธรรมไทย ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี