อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

สถานีรถไฟหัวหิน

สถานีรถไฟหัวหิน

ที่ตั้ง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ -

ผู้ครอบครอง การรถไฟแห่งประเทศไทย

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2454

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2525

ประวัติ

สถานีรถไฟหัวหิน ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง เป็นอาคารชั้นเดียว โครงสร้างเสา-คานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังไม้ หลังหนึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมวิคตอเรียนแบบ Stick Style หลังคาจั่วปาดมุม (hipped gable) มุมกระเบื้องว่าว ด้านหน้ามีมุขทางเข้า 3 มุข ผนังตกแต่งด้วยการตีไม้แบ่งเป็นช่วงจังหวะและมีเท้าแขนไม้รับชายคา ส่วนอีกหลังหนึ่งมีรูปแบบและองค์ประกอบแบบไทยประยุกต์ ก่อสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2454 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นช่วงที่หัวหิน เป็นสถานที่ตากอากาศที่เป็นที่นิยมสูงสุดในหมู่คหบดีและพระบรมวงศานุวงศ์ สถานีนี้เป็นหนึ่งในสถานีประวัติศาสตร์ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้อนุรักษ์ไว้ และได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงมาเป็นระยะๆ โดยรักษารูปแบบเดิม และได้มีการใช้สอยเป็นสถานีรถไฟสืบเนื่องมาตลอดนับแต่แรกสร้างจนปัจจุบัน

 

Hua Hin Railway Station

Location Amphoe Hua Hin, Prachuab Khrikhan Province

Architect/Designer Unknown Proprietor State Railway of Thailand

Date of Construction 1911 AD

Conservation Awarded 1982 AD

History

Hua Hin Railway Station comprises 2 historic building of one-storey, reinforced concrete structure with wooden walls. One building is Victorian, Stick style with hipped gable roof, cement roof tiles, 3 porches at the front, and wooden walls decorated with battens and brackets. Another building is of applied Thai style. They were constructed in 1911 AD, King Rama VI period, when Hua Hin was the most favorite seaside resort especially amongst members of royal family and rich people. The building is one of Thailand’s historic stations that the State Railway of Thailand has conserved. Restorations and improvements have been implemented along the course of time, however, the original characteristics have been well preserved and it has functioned as a railway station from completion until today.