อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

บ้านพระนนท์

บ้านพระนนท์

ที่ตั้ง เลขที่ 18/1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

สถาปนิก / ผู้ออกแบบ ไม่ปรากฏชื่อ

ผู้ออกแบบอนุรักษ์ อดุลย์ แก้วดี บริษัท กอปรฝัน จำกัด

ผู้ครอบครอง บริษัท หลานพระนนท์ จำกัด

ปีที่สร้าง ประมาณ พ.ศ. 2480

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2553

ประวัติ

บ้านพระนนท์เดิมเป็นบ้านพักอาศัยของคุณพระนนทปัญญา มกรานนท์ ซึ่งเป็นผู้พิพากษา แต่ด้วยหน้าที่การงานที่ต้องย้ายไปประจำการที่หัวเมือง ประกอบกับขนาดครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น จึงได้ย้ายออกไปและให้คนอื่นเช่าบ้านหลังนี้ ภายหลังที่ถนนและทางด่วนตัดผ่านทำให้พื้นที่บ้านเหลือน้อยลง จึงเป็นผลให้โรงงานทำผงซักฟอกผู้เช่ารายล่าสุดไม่มีสถานที่เพียงพอสำหรับการผลิตสินค้าและได้ย้ายออกในที่สุด บ้านหลังนี้จึงถูกทิ้งร้างมามากกว่า 15 ปี จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2550 ทายาทของคุณพระนนทปัญญาได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมและได้เปิดเป็นบ้านพักกึ่งโรงแรมในชื่อ บ้านพระนนท์

บ้านพระนนท์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น ลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น ซึ่งได้เริ่มมีความนิยมมาตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่ 7 ซึ่งรูปแบบที่นิยมสร้างในช่วงรัชกาลที่ 6 – 7 ในย่านสาทร หลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องว่าวมีการใช้บานเกล็ดไม้ในการระบายอากาศ มีห้องนอนเชื่อมถึงระเบียงใหญ่และมีการตกแต่งด้วยลูกกรงลายฉลุด้วยการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยของอาคารเจ้าของได้พยายามอนุรักษ์รูปแบบอาคาร เฟอร์นิเจอร์ บรรยากาศดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมอีก 1 หลัง ทำให้มีห้องพักเพิ่มรวมเป็น 9 ห้อง การรักษาบ้านพระนนท์ไว้นอกจากจะทำให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวทายาทของ คุณพระนนทปัญญา ยังเป็นการรักษามรดกทางสถาปัตยกรรมอาคารแบบโมเดิร์นในยุคแรกๆ ที่แต่เดิมมีอยู่มากมายในย่านการค้าและย่านที่พักอาศัยของผู้มีฐานะในสมัยก่อน แต่ค่อยลดลงจำนวนลงอย่างน่าใจหายอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 

Pra Nond House

Location 18/1 Charoen Rat Road, Khwaeng Yannawa, Khet Sathorn, Bangkok Province

Architect / Designer not find name Conservation Designer Adul Kaewdee, Kopr Fhun Co., Ltd.

Proprietor Larn Pra Nond Co., Ltd.

Date of Construction Around 1937

Conservation Awarded 2010

History

Pra Nond House was formerly a residence of Khun Pra Nontapanya Makaranon, the judge. During his duty, he was assigned to a remote province and together with his expanded family size, they decided to move out and put the house up for rent. After roads and highways were constructed around the property the area has decreased. This had effected to the property’s latest tenant, a manufacturer of detergent, who has found the property too small for their business usage and has finally moved out also. Pra Nond House then was left abandoned for more than 15 years until a descendant of Khun Pra Nontapanya Makaranon decided to renovate it in year 2007, and has since opened as a bed and breakfast hotel called “Ban Pra Nond”.

Pra Nond House was built with brick masonry in a colonial style which was popular between the reigns of King Rama VI to King Rama VII in the Sathorn area. The house has hipped roof with rhomboid terracotta tiles roofing and wooden louver vent. Bedrooms are connected with a large balcony and decorated with fretted balustrades.

While the owner renovated the house and changed its function, the owner also tried to conserve the architectural style, the furniture and overall atmosphere to its most authentic style. An additional building was built making a total room number for the hotel to 9 rooms. Conserving Pra Nond House doesn’t just benefit the descendants of Khun Pra Nontapanya Makaranon but also the architectural heritage of the colonial style buildings that once widely spread in the commercial district and residential area of the wealthy which has declined in number to almost disappear in the present.