อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

เดอะภูธร

เดอะภูธร

ที่ตั้ง เลขที่ 96 – 98 ถนนแพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถาปนิก / ผู้ออกแบบไม่ปรากฏชื่อ

ผู้ออกแบบอนุรักษ์ดิเรก - จิตรลดา เส็งหลวง

ผู้ครอบครอง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เช่าโดยดิเรก - จิตรลดา เส็งหลวง

ปีที่สร้าง ราวปี พ.ศ.2449

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2553

ประวัติ

แพร่งภูธรเป็นย่านการค้าที่เกิดจากการตัดทางเชื่อมระหว่างถนนอัษฎางค์กับถนนตะนาวในสมัยรัชกาลที่ 5 ทำให้ถนน ถูกผ่ากลางจนเกิดเป็นทางสามแพร่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อถนนย่านนี้ว่าแพร่งภูธร ตามพระนาม ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทวีถวัลยลาภ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ พระเจ้าน้องยาเธอ ต้นราชสกุล ทวีวงศ์ ซึ่งเป็นเจ้าของวังที่เคยตั้งอยู่บริเวณนั้น หลังจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2440 รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แบ่งพื้นที่ทำเป็นตึกแถวเพื่อการพาณิชย์ ทำให้แพร่งภูธรในอดีตนั้นเป็นย่านการค้าที่คึกคักมากทั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชการที่ 6 หนึ่งในตึกแถวของย่านนี้ถูกเปลี่ยนจากร้านขายข้าวหมูแดงเป็นโรงแรมสไตล์บูติคโฮเตลขนาดเล็ก 3 ห้องนอน ในชื่อ เดอะภูธร โดยตัวอาคารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานก่อนหน้านั้นในปี พ.ศ. 2542

ร้านค้าตึกแถวส่วนใหญ่ในแพร่งภูธรจะมี 2 ชั้น กว้าง 2 คูหา โครงสร้างเป็นการก่ออิฐถือปูน โดยมีผนังกันไฟทุกๆ 2–3 คูหานอกนั้นแต่ละคูหาอาจจะแบ่งด้วยผนังไม้ หลังคาจั่วมุงกระเบื้อง ข้างหน้าร้านดูแคบ ใช้ประตูไม้ และหน้าต่างจะมีลักษณะเป็นราวระเบียงที่มีเสาต้นเล็กๆ ซึ่งลักษณะดังกล่าวก็รวมถึงเดอะภูธรด้วย

นอกจากจะเป็นโบราณสถานขึ้นทะเบียนแล้ว ตัวอาคารตึกแถวของเดอะภูธรยังได้รับการอนุรักษ์ดูแลโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อเปลี่ยนการใช้สอยมาสู่โรงแรม ผู้ครอบครองก็ได้พยายามรักษารูปแบบดั้งเดิมของตัวอาคารไว้ ให้มากที่สุด ทั้งโครงสร้างและวัสดุที่นำมาใช้ซ่อมแซม การตกแต่งภายในกลมกลืนกับภายนอกเป็นการผสมผสานกันระหว่างของเดิม กับการใช้งานในปัจจุบันซึ่งอยู่บนพื้นที่ประวัติศาสตร์ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์

The Bhuthorn

Location 96-98, Phraeng Bhuthorn Road, Khwaeng San Chaopho Suea, Khet Phra Nakorn, Bangkok

Architect / Designer not find name Conservation Designer Direk – Chitralada Sengluang

Proprietor Direk – Chitralada Sengluang

Date of Construction Reign of King Rama V

Conservation Awarded 2010

History

It was during the period of King Rama V that Phraeng Bhuthorn became a commercial area, situated on a crossroad between Asadang and Tanao Road. King Chulalongkorn named the area “Phraeng Bhuthorn” after Prince Phutaret Thamrongsak, the Taweewong royal family line who owned a palace in the district. After the Prince’s death in 1907, the King had the area divided for commercial purposes, thus transforming the area into a busy and vibrant part of town during the period of King Rama V and King Rama VI.

Most of commercial buildings had two storey with narrow shop fronts, wooden doors and windows opening out onto balconies with small columns. One of the buildings in the area has been transformed from a Thai red roast pork restaurant into a Bed and breakfast boutique hotel with three bedrooms named The Bhuthorn. Strategically located in the center of Rattanakosin Island, its owner has made much effort to preserve the building’s original construction as much as possible by maintaining the quaint architectural form and structure. The interior decoration is thoughtfully planned to ensure harmony with the exterior, intertwining past and modern day charm.