อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

ยูโฮเต็ลเชียงใหม่

ยูโฮเต็ลเชียงใหม่

ที่ตั้งเลขที่ 70 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ครอบครอง รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี มณีกุล ผู้บริหารโครงการ บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน) 

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2552 

ประวัติ 

ยู โฮเต็ล เชียงใหม่ ในอดีตเป็นบ้านของพระนายกคณานุการ (เมือง ทิพยมณฑล เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2395) และ นางจันดี ภรรยาต้นสกุลทิพยมณฑล ทั้ง 2 มีบุตรชายและหญิงดังนี้ นางบัวผัน นิกรพันธ์ นางสาวตาเขียว ทิพยมณฑล นายสีมา ทิพยมณฑลและนางจินดา อินทะเคหะ ท่านเป็นหัวหน้าคุมกำลังพบรบออกปราบปรามผญาผาบ โดยการวางแผนของเจ้าบุรีรัตน์มหาอินทร์ ในปี พ.ศ. 2432 และรับราชการในสมัยเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7 (พระเจ้าอินทวิชยานนท์) จนได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระนายกคณานุการในปี พ.ศ. 2460 ในสมัยเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 9 (เจ้าแก้วนวรัฐ)สันนิษฐานว่าพระนายกคณานุการ อาศัยอยู่บ้านหลังนี้ระหว่างปี พ.ศ. 2436 – 2460 แล้วจึงย้ายไปอยู่บ้านกลางเวียงจนถึง แก่กรรม ในปี พ.ศ. 2484 จากนั้นบ้านหลังนี้ใช้อยู่อาศัยโดยบุตรหลานมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีสภาพทรุดโทรมจนกระทั่งได้รับการบูรณะปรับปรุงเป็น ยู โฮเต็ล เชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2550 

ลักษณะอาคารเป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง หลังคาจั่วผสมหลังคาปั้นหยา หน้าจั่วมีสัญลักษณ์ตราพระอาทิตย์ในกรอบสามเหลี่ยม พื้นที่โดยรอบอาคารมีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ได้รับการอนุรักษ์อาคารและการปรับปรุงผังเพื่อการใช้งาน ที่เหมาะสม มีการก่อสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น เป็นห้องพักจำนวน 41 ห้อง และอาคารบริการของโรงแรม ส่วนเรือนประวัติศาสตร์หลังนี้ได้รับการอนุรักษ์เป็นจุดศูนย์กลางของสถานที่แห่งนี้ด้วยบรรยากาศอันสงบและร่มเย็น ท่ามกลางวัฒนธรรมล้านนาของเมืองเชียงใหม่ 

ยู โฮเต็ล เชียงใหม่ ถือเป็นตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยอาคารเก่าให้สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจสามารถรักษาหลักฐานทางกายภาพในเชิงประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่ถ่ายทอดคุณค่าและความสามารถของบรรพบุรุษให้คนในยุคปัจจุบันและอนาคตได้ศึกษาและชื่นชมได้เป็นอย่างดี 

 

U Hotel Chiang Mai 

Location 70 Ratchadamnoen Road, Tambon Si Phum, Amphoe Mueang, Chiang Mai Province 

Proprietor Asst. Prof. Charuni Manikun Ph. D. Project Management Thanayong Public Co., Ltd. 

Conservation Awarded 2009 

History 

U Hotel was previously a residence of Phra Nayok Khananukan (Mueang Thipphayamonthon), the first Governor of Chiang Mai, and his wife (Chandi Thipphayamonthon). Phra Nayok Khananukan was assigned various important tasks to all royal families and noblemen in the North such as being a guard chief to suppress rebellions. It was estimated that he had lived in this house from 1893 to 1917 and moved to Klang Wiang House before his demise in 1941. His heirs subsequently dwelled here for a long period thus the building became dilapidated. The house then has been renovated to serve as U Hotel in 2007. 

Within the area of approximately 1600 square metres, the house features araised floor, wooden building with hipped and gable roof decorated with a symbol of Thipphayamonthon family (the sun in the triangle frame). The layout and interior has been amended to accord with the hotel services. A 3-storey accommodation building and facility section have been added while this historic house was preserved as the central part of the hotel. With its valuable legend, the hotel guests can enjoy peaceful ambience among the Lanna culture in Chiang Mai. 

U Hotel is one of the best examples for the reconstruction generating economicfunctionality while still conserving the unique originality of historic building.