อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

บ้านดินสอบูติคโฮสเทล

บ้านดินสอบูติคโฮสเทล

ที่ตั้ง เลขที่ 113 ตรอกศิลป์ ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ผู้ครอบครอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านดินสอบูติคโฮสเทล 

ปีที่สร้าง ประมาณรัชกาลที่ 5  

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2552 

ประวัติ 

บ้านดินสอบูติคโฮสเทล เป็นโรงแรมขนาดเล็กที่เคยเป็นบ้านเก่า ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนอันเก่าแก่ของกรุงเทพมหานครละแวกถนนดินสอ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ผู้ครอบครองบ้านคนแรก คือ พระยาวิเศษสงคราม (ช้อย จันทรสนธิ) 

บ้านดินสอบูติคโฮสเตลเป็นเรือนไม้สักทอง 2 ชั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบโคโลเนียล หลังคาเป็นหลังคาปั้นหยา ส่วนหลังคามุขด้านหน้าเป็นหลังคาจั่วปลายตัด มุงกระเบื้องซีเมนต์ ชั้นล่างประกอบด้วย โถงกลาง บันไดไม้ภายในสำหรับขึ้นลง และห้องพัก 1 ห้อง ชั้นบนแบ่งเป็นห้องพัก 4 ห้อง เดิมตัวอาคารยกพื้นสูงมีใต้ถุน แต่เนื่องจากมีการสร้างถนนสูงกว่าตัวบ้าน ระดับใต้ถุนจึงต่ำกว่าระดับพื้นใหม่ทำให้น้ำท่วมขังอยู่เสมอ ต่อมามีการเสริมฐานรากด้านล่างให้สูงขึ้นและแบ่งส่วนใต้ถุนเดิมเป็นส่วนครัว ซักล้าง และที่เก็บของ พื้นปูกระเบื้อง นอกจากนั้นยังมีห้องอินเตอร์เน็ต 

เมื่อผู้ครอบครองปัจจุบัน คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านดินสอ บูติค โฮสเทล ได้รับโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินเมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้เล็งเห็นว่าชุมชนตรอกศิลป์ยังคงมีบ้านเรือนที่คงลักษณะสถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีจำนวนมาก จึงมีแนวคิดในการปรับปรุงตัวอาคารโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจะรักษาสภาพบ้านโบราณไว้ การอนุรักษ์จึงพยายาม คงสภาพเดิมของอาคารไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเลือกใช้วัสดุในการอนุรักษ์ตัวอาคารให้ใกล้เคียงกับวัสดุดั้งเดิมมากที่สุด หลังจากที่ผู้ครอบครองได้ทำการปรับปรุงอาคารหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและ ผังพื้นที่ของอาคารบางส่วน เช่น การปรับระดับพื้น ถมพื้นที่ที่เคยเป็นใต้ถุนให้เป็นห้องใต้ดิน เพิ่มส่วนซักล้างและครัว แล้วจึงเปิดเป็นโรงแรมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ภายใต้ชื่อว่า บ้านดินสอ บูติค โฮสเทล พร้อมทั้งพยายามที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูให้ที่อยู่อาศัยในชุมชนดั้งเดิมนี้เป็นมรดกของชาติสืบต่อไปอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งมีความมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมพัฒนาอาชีพ และความเป็นอยู่ของคนในชุมชนแห่งนี้ให้ดีขึ้น 

 

Baan Dinso Boutique Hotel 

Location 113 Trok Silp, Dinso Road, Khwaeng Bavornivej, Khet Pranakorn, Bangkok 

Proprietor Baan Dinso Hostel Co., Ltd. 

Date of Construction Built during the reign of King Rama  

Conservation Awarded 2009 

History 

Baan Dinso Boutique Hostel is situated in the vicinity of Dinso road, near an old and quaint residential community of old Bangkok. The house is estimated to have been built during the era of King Chulalongkorn (RamaV), its first and foremost owner being Phraya Wiset Songkram (Choi Chantarasonthi). A two-storey gold-teak house, Baan Dinso is colonial in style, with southern Thai architectural hipped roof, the front embracing the gabled roof with cement tiles. The ground floor consists of the main hallway, a wooden staircase, and one guest room while the top floor is divided into four guest bedrooms. Formerly elevated with a wide open space under the house, the platform area has been renovated with ornate tiles to presently serve as a kitchen, a storage area and an internet room. 

Once the current owner, Baan Dinso Boutique Hostel Limited Partnership gained rightful ownership of the property in 2006, it was envisioned that the house should be renovated while preserving the original architectural structure. Materials used in the re-construction and preservation were meticulously selected to closely match the original. The hostel is now open to both Thai and foreign visitors with the aim to preserve traditional Thai communities as a natural heritage and to help improve the livelihood and well-being of the people in the vicinity.