อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

เรือนระรินจินดา

เรือนระรินจินดา

ที่ตั้ง โรงแรมระรินจินดา เลขที่ 14 ถนนเจริญราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก / ผู้ออกแบบไม่ปรากฏชื่อ

ผู้ออกแบบอนุรักษ์ สิทธิศักดิ์ เปาอินทร์

ผู้ครอบครอง บริษัท ระริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (โรงแรมระรินจินดา)

ปีที่สร้าง สมัยรัชกาลที่ 6

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2550

ประวัติ

เรือนระรินจินดา ตั้งอยู่ ณ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง บริเวณที่เรียกว่าบ้านท่าวัดเกตุ ซึ่งเป็นท่าเรือและย่านของคน ในบังคับอังกฤษและย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ ต่อมา นายแพทย์จินดา สิงหเนตร ซึ่งได้รับการอุปการะด้านการศึกษาจากคณะมิชชันนารีตั้งแต่เยาว์วัย ท่านได้เป็นนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกของโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ท่านได้ก่อตั้งโรงพยาบาลจินดา สิงหเนตร อันเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงในเชียงใหม่มากว่า 60 ปี เรือนระรินจินดาเดิมเคยเป็นโบสถ์โปรแตสแตนด์นิกายหนึ่งและคนในบังคับอังกฤษ (Kirk; The Scottish Episcopal Church) โบสถ์หลังนี้หยุดไปเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมานางอ่อนและนายส่าน พ่อค้าชาวพม่า ได้ครอบครองอาคารหลังนี้และขายให้ นายแพทย์จินดา ในราคา 60,000 บาทและท่านได้ใช้เป็นที่พักอาศัยตลอดมา เมื่อนายแพทย์จินดาถึงแก่กรรม ทายาทของท่าน คือ นายแพทย์บุญเริ่ม และคุณแม่เขื่อนคำ สิงหเนตร ได้เป็นผู้ดูแลรักษาบ้านนี้ต่อมา อย่างไรก็ดี ด้วยอายุที่ยาวนานทำให้บ้านมีสภาพทรุดโทรม บริษัท ระรินจินดา จำกัด ได้เห็นคุณค่าของบ้านหลังนี้ รวมทั้งศักยภาพที่จะพัฒนาอาคารและพื้นที่ให้มีชีวิตสืบต่อไป จึงได้ขอเช่าอาคารและที่ดินจากนายแพทย์บุญเริ่มและคุณแม่เขื่อนคำเพื่อพัฒนาเป็นโรงแรม ชื่อว่า โรงแรมระรินจินดา โดยมีการสร้างอาคารเพิ่มเติมที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ส่วนบ้านเดิมของนายแพทย์จินดา ก็ดำเนินการอนุรักษ์และปรับปรุงการใช้สอย

เรือนระรินจินดามีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ชั้นล่างเป็นเสาก่ออิฐฉาบปูน ชั้นบนเป็นโครงสร้างไม้ มีหน้าต่างรอบบ้านช่วงล่างของผนังชั้นบนทำเป็นระแนงไม้โปร่ง ภายในเพดานสูงเหมาะแก่สภาพภูมิอากาศของเมืองร้อน ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท ได้เห็นถึงคุณค่าประวัติศาสตร์ของบ้านหลังนี้ จึงได้อนุรักษ์ ปรับปรุง สงวนรักษา ให้อาคารกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้เรือนระรินจินดาเป็นห้องโถงรับแขกของโรงแรมระรินจินดา โดยแสดงเรื่องราวและมีพื้นที่จัดกิจกรรมให้กับแขกที่มาเยือน เพื่อจะได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิด เช่น การทำลูกประคบเพื่อดูแลสุขภาพด้วยตนเอง การวาดลวดลายบนร่มแบบเชียงใหม่ เป็นต้น ส่วนชั้นบนจัดเป็นห้องนวดแผนไทย ทำให้บ้านเก่าแก่ของนายแพทย์จินดา สิงหเนตร ได้รับการฟื้นฟูและดูแลเป็นอย่างดีมาจนทุกวันนี้

  

Ruean Rarin Chinda

Location Rarin Chinda Hotel, 14, Charoenrat Road, Amphoe Mueang, Chiang Mai Province

Architect / Designer not find name

Conservation Designer Sitthisak Paoin

Proprietor Rarin Property Co.,Ltd. (Rarin Chinda Hotel)

Date of Construction Reign of King Rama VI

Conservation Awarded 2007

History

Ruean Rarin Chinda (Rarin Chinda House) was originally Dr. Chinda Singhanet’s Residence, located on the eastern bank of Ping River in Tha Wat Ket area which was an old pier and commercial area of Chiang Mai.

Supported by the missionary in education since his childhood, Dr. Chinda Singhanet was among the first medical students in the medical School of Mccormick Hospital. He subsequently founded Chinda Singhanet Hospital, which has been a famous private hospital in Chiang Mai for over 60 years.

Former residence of Dr. Chinda initially belonged to Mrs. On and Mr. San, a Burmese merchant. He bought the house for THB 60,000 and has lived there with his family since that time. After Dr. Chinda passed away, his heirs, Dr. Bunroem and Mrs. Khueankham Singhanet, were in charge of the property but Rarin Chinda house had been deteriorated due to its old age. Rarin Chinda Co., Ltd. has recognized the value of the house, as well as its potential for development and revitalization. Therefore, the company has rented the building and land from Dr. Bunroem and Mrs. Khueankham to develop them into “Rarin Chinda Hotel”. Some buildings have been added to the site while Dr. Chinda’s original house has still been conserved and refunctioned.

The house is a large, Western Colonial style building with hipped roof. It is all-side surrounded with windows. The lower part of the upper floor walls are open latticework and the interior is high-ceilinged, suitable for the warm climate.

Rarin Chinda Wellness Spa Resort has promised to improve and maintain this house in perfect condition, with the least possible alteration to the originals. Consequently, the company assigned the conservation design work to an experienced architect, Mr. Sitthisak Paoin. Ruean Rarin Chinda functions as a guest reception hall of Rarin Chinda Hotel and exhibits its history as well as provides activity space for the guests so that they can be embraced by eminent Thai culture such as making Thai herbal hot compress or painting northern-style umbrella. The upper floor serves as Thai massage rooms, thus the antique house of Dr. Chinda Singhanet has properly been revitalized and maintained until these days.