อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาเฉลิมนคร

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาเฉลิมนคร

ที่ตั้ง เลขที่ 269 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

สถาปนิก / ผู้ออกแบบไม่ปรากฏชื่อ

ผู้ออกแบบอนุรักษ์ บริษัท P49 ดีไซน์วูดเฮด จำกัด

ผู้ครอบครอง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ปีที่สร้าง ปลายรัชกาลที่ 5

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2550

ประวัติ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเฉลิมนคร ตั้งอยู่ในอาคารเก่าแก่ที่เคยเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ ห้างเอส อี ซี (S.E.C.)อาคารนี้ตั้งอยู่ ณ สี่แยกถนนเจริญกรุงตัดกับถนนวรจักร หรือแยกเอส เอ บี ตรงข้ามกับอาคารเอส เอ บี (S.A.B.) ซึ่งเคยเป็นห้างสรรพสินค้าเช่นกัน และมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกัน ปัจจุบันตึกเอส เอ บี เป็นที่ทำการหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า อาคารทั้งสองได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

อาคารที่ทำการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเฉลิมนคร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มุมอาคารมี 3 ชั้น ส่วนปีกทั้งสองข้างเป็น 2 ชั้น หลังคาปั้นหยา ตั้งอยู่ ณ หัวมุมสี่แยกจึงมีการตกแต่งมุมอาคารเป็นรูปโค้งอย่างสวยงาม รูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค ผนังชั้นล่างตกแต่งปูนปั้นนูนเลียนแบบหินก่อผนังชั้นบนเรียบประดับเสาอิงเซาะร่องเลียนแบบหินก่อ เหนือประตูหน้าต่างเป็นกันสาดคอนกรีตเสริมเหล็ก รับด้วยคานยื่นหล่อแบบเป็นลวดลายสวยงาม หน้าต่างเป็นบานเปิดไม้ ภายในเป็นบานเกล็ด ที่หัวมุมชั้น 3มีระเบียงโค้ง ราวระเบียงเป็นลูกกรงปูนปั้น รอบหลังคาก่อเป็นกำแพงบัง ที่มุมมีแผงประดับปูนปั้น ใจกลางแผงประดับเป็นตราครุฑในกรอบปูนปั้นรูปวงกลม

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เช่าอาคารนี้จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการธนาคาร และได้ตกแต่งภายในและอนุรักษ์อาคารเป็นอย่างดี ตามนโยบายของทางธนาคารที่เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์มาโดยตลอดทำให้อาคารเอส อี ซี ที่เก่าแก่ ยังคงมีชีวิตชีวาและสนองประโยชน์ใช้สอยได้เป็นอย่างดีมาจนปัจจุบัน

Siam Commercial Bank Plc., Chaloem Nakhon Branch

Location 269 Charoen Krung Road, Khwaeng Pom Prap, Khet Pom Prap Sattru Phai, Bangkok

Architect / Designe not find name

Conservation Designer P49 Design woodhead Co., Ltd.

Proprietor The Crown Property Bureau

Date of Construction Late in the reign of King Rama V

Conservation Awarded 2007

History

Siam Commercial Bank Plc., Chaloem Nakhon Branch is located in an old building that was originally a leading department store in late King Rama V period called S.E.C. Store. The store was on the corner of Charoenkrung – Worachak Roads or S.A.B. Junction. On the opposite side of S.A.B. Building that is a department store that has the same architectural style. At present S.A.B. Building is the office of Sing Sian Yit Pao Newspaper. Both buildings have been registered as National Monuments on 28thJuly, 1987.

The office of Siam Commercial Bank Plc., Chaloem Nakhon Branch is a ferro concrete 3-storeystructure at the corner and 2-storey wings, hipped roof, accentuated the corner part of the building with beautifully curved form. The architecture is Neoclassic, featuring rusticated walls made of stucco on the ground floor, Above the ground floor openings is a ferro concrete awning supported by cast concrete beams in beautiful design, wood-paneled windows fitted with louver innerpanels, a curved balcony on the corner of 3rd floor enclosed with stucco balustrades, the roof enclosed with parapets accentuated with a central panel with stucco decorations and a Garuda emblem in circular stucco frame. The Siam Commercial Bank Plc. rented the building from the Crown Property Bureau to be used as the bank’s office, and has redecorated and conserved the building with care based on the policy of the bank that has always been aware of the value of historic buildings and conservation. Thus the S.E.C. Building is still alive, serving its functions from the past to the present day.