อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระจันทร์

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระจันทร์

ที่ตั้ง 196 - 198 ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ  

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ - ผู้ครอบครอง ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (เช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)  

ปีที่สร้าง ประมาณกลางรัชกาลที่ 5 

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2527 

ประวัติ 

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระจันทร์ ตั้งอยู่ในตึกแถวมุมถนนมหาราช บริเวณท่าช้างวังหลวง ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์เก่าแก่ สร้างมาแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอาคาร 2 ชั้น ก่ออิฐฉาบปูน สถาปัตยกรรมนีโอคลาดสิค ด้านหน้าอาคารประกอบด้วย 3 มุข ด้านหน้ามุขทำเป็นแผงประดับสูงปิดส่วนหลังคาแบบดัทช์ ผนังเซาะร่องเลียนแบบการก่อหิน ซุ้มหน้าต่างชั้นบนโค้งกลม (round-arch) ชั้นล่างโค้งเสี้ยววงกลม (segmental arch) ไม่มีหลักฐานชื่อสถาปนิกผู้ออกแบบ ส่วนผู้อำนวยการสร้างคือ เจ้าหมื่นศรีสรลักษณ์ (เล็ก) 

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เช่าอาคารนี้จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ก่อนหน้านั้นอาคารนี้ใช้เป็นท่ารถ เมื่อเช่าอาคารแล้วธนาคารก็ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโดยอนุรักษ์รูปแบบเดิม และตกแต่งภายในให้กลมกลืน ทำให้อาคารนี้มีความสวยงามเหมาะแก่การใช้สอยและเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการอนุรักษ์ 

 

Siam City Bank Plc, Tha Phra Chan Branch 

Location 196 – 198 Maharat Road, Khet Phra Nakhon, Bangkok  

Architect/Designer Unknown  

Proprietor Siam City Bank Plc (rented from the Crown Property Bureau) 

Date of Construction 1891 AD

Conservation Awarded 1984 AD 

History 

Siam City Bank Plc, Tha Phra Chan Branch is situated in an ancient shop house in Tha Chang Wang Luang area. The building was built during the middle King Rama V period in neoclassic style. The front of which comprise 3 porches decorated with fractables as seen in Dutch architecture. The walls are rusticated, with round arched windows on upper storey and the segmental arched ones on the ground floor. The name of the architect was not recorded but Chao Muen Sisoralak (Lek) is known as the project director. 

The Siam City Bank Plc has rented the building from the Crown Property Bureau since 1969 and had the building repaired and renovated to suit the bank’s function as well as to restore its original features. The project has proved a success until today.