อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

สีลมวิลเลจ  เทรดเซ็นเตอร์

สีลมวิลเลจ  เทรดเซ็นเตอร์

ที่ตั้ง  286  ถนนสีลม  กรุงเทพมหานคร 

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  - 

ผู้ครอบครอง  นางประภัสสร  อักษรมัต 

ปีที่สร้าง  ปลายรัชกาลที่ 5 

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2527 

ประวัติ 

สีลมวินเลจ เทรดเซ็นเตอร์  เป็นศูนย์การค้าที่ปรับปรุงขึ้นจากบ้านไทยทรงปั้นหยา จำนวน 17 หลัง ที่ก่อสร้างขึ้นช่วงปลายรัชกาลที่ 5  เดิมเป็นบ้านของนายเชียวซองแป๊ะ สีบุญเรือง  ได้ก่อสร้างขึ้นในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายค้าข้าวกับรัฐบาลคนแรกที่รู้จัก (รู้จักกันในนาม “กำปะโด”)  ให้กับบริษัทอีสต์เอเชียติก 

บ้านหลังนี้ได้ตกทอดมาในตระกูลของท่าน จนถึงคุณประสงค์ศักดิ์  อักษรมัต  ท่านได้เล็งเห็นคุณค่าของกลุ่มบ้านเก่านี้ จึงได้ดำเนินการอนุรักษ์ไว้โดยปรับปรุงให้เป็นศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยว  เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2523  ประกอบด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก มีการแสดงรำไทย ดนตรีไทย  นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ

 

Silom Village Trade Center 

Location 286 Silom Road, Bangkok 

Architect/Designer Unknow 

Proprietor Mrs. Prapassorn Aksoramat 

Date of Construction late King Rama V period 

Conservation Awarded 1984 AD. 

History 

Silom Village Trade Center is a shopping center that has been adapted from a group of 17 houses built during late King Rama V period. The first owner was Mr. Siao Song Pae Sribunrueang, who was the first manager on rice trading with the government at the East Asiatic Company. 

The house has been inherited in the family. Miss Prasongsak Aksoramat has perceived the value of the houses therefore; she has them converted into a shopping center and touris attraction. The project was opened on 29th November, 1980, which comprises restaurants, souvenir shops, and Thai classical performances. It has become a famous tourist attraction of Bangkok since its opening.