อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรี

ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรี

ที่ตั้ง 131 ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ นายสมัย

ผู้ครอบครอง ธนาคารไทยพาณิชย์

ปีที่สร้าง ประมาณ พ.ศ. 2472 - 2474

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2525

ประวัติ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรี เดิมเป็นบ้านของอำมาตย์โท พระยามหินทรเดชานุวัตน์ (ใหญ่ ศยามานนท์) สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์

บ้านหลังนี้สร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2472-2474 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวออกแบบโดยนายสมัย (ไม่ทราบนามสกุล) เป็นอาคาร 2 ชั้นหลังคาปั้นหยา มีมุขยื่นทางด้านหน้าจากสองปีกของอาคารซึ่งจงใจสร้างความแตกต่างโดยใช้หลังคามุขด้านหนึ่งเป็นจั่วปาดมุม อีกด้านทำราวลูกกรงล้อมหลังคา เป็นแบบที่ต่างไปจากอาคารแนวคลาสสิคในยุคก่อนหน้านนี้

หลังจากที่พระยามหินทรเดชานุวัตน์ถึงแก่อนิจกรรมใน พ.ศ. 2493 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ขอซื้อจากทายาทเพื่อใช้เป็นที่ทำการในปี 2514 ต่อมาในปี 2538 ธนาคารได้สร้างอาคารในฐานะอาคารอนุรักษ์ ในครั้งนั้นได้รื้อฟื้นการใช้วัสดุแบบดั้งเดิม และปรับการตกแต่งภายในให้มีรูปแบบกลมกลืนกับอาคาร ปัจจุบันนี้ธนาคารนี้เป็นที่จัดประชุม และถือเป็นสัญลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรี