อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

O.P. Place

O.P. Place

ที่ตั้ง  30/1  ซอยเจริญกรุง 38  ถนนเจริญกรุง  กรุงเทพมหานคร

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  -

ผู้ครอบครอง  บริษัท สุราทิพย์ จำกัด

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2451

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2525

ประวัติ

O.P. Place เป็นศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์เก่าแก่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2451 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แรกสร้างเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำชื่อห้างสิงโต Flack & Beidek ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นศูนย์สรรพสินค้า โอเรียนเต็นพลาซ่า และ O.P. Place ตามลำดับ เจ้าของในปัจจุบัน คือ บริษัทสุราทิพย์ จำกัด

อาคารนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค เป็นอาคารผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวขนานถนนทั่วไปเป็น 2 ชั้น มีหอสูง 3 ชั้น เฉพาะที่ปลายปีกทั้งสองข้าง ตัวอาคารตกแต่งด้วยลวดบัวเสาอิง และการเซาะร่องผนังเลียนแบบหินก่อหน้าต่างประตูเป็นซุ้มโค้ง เน้นจุดเด่นของอาคารด้วยมุขหลังคาจั่ว 3 มุข ตัวอาคารได้รับการอนุรักษ์รูปแบบเดิมมาโดยตลอด และมีการใช้สอยเป็นอาคารพาณิชย์มาโดยตลอดเช่นกัน

 

O.P. Place

Location 30/1 Soi Charoen Krung, Charoen Krung Road, Bangkok

Architect/Designer Unknow

Proprietor Surathip Co., Ltd.

Date of Construction 1908 AD.

Conservation Awarded 1982 AD.

History

O.P. Place is a shopping centre which is situated in an ancient commercial building that was built in 1908 AD, late King Rama V period. Originally, the building was built as a Falck & Beidek Store. It has consecutively changed to Oriantal Plaza Shopping Center and O.P. Place. 

The present owner is Surathip Co,. Ltd.

The building is neoclassic style, rectangular plan with 2-storeys and 3-storeys tower at each wing. It is decorated with mouldings, superimposed pilasters, rusticated walls, ans arched windows.Distinguished features are the 3 gabled porches. Since its establishment in the last century, the building has retained its original features and function as a shopping centre proundly and successfully