อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

วิหารวัดหนองแดง

วิหารวัดหนองแดง

ที่ตั้ง  วัดหนองแดง  หมู่ 1  ตำบลเปือ  อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  -

ผู้ครอบครอง  วัดหนองแดง

ปีที่สร้าง  ประมาณ พ.ศ. 2330

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2544

ประวัติ

วัดหนองแดง ได้ก่อตั้งขึ้นก่อน พ.ศ. 2330  โดยพระธรรมวงศ์ ครูบานาย ครูบาอาณา ต่อมาจึงได้รับอนุญาติให้สร้างวัดในปี พ.ศ. 2330 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใน พ.ศ. 2465

วิหารวัดหนองแดง สันนิษฐานว่าก่อสร้างในช่วง พ.ศ. 2330  ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยลื้อ หลังคาช่วงบนเป็นจั่วทรงสูง ช่วงล่างมีปีกนกโดยรอบ หลังคาแอ่นโค้งเล็กน้อย  มุงแป้นเกล็ด ประดับแต่งด้วยช่อฟ้า ใบระกาฝีมอช่างท้องถิ่น  เชิงชายประดับไม้ฉลุ  ชายคารองรับด้วยทวยไม้แกะสลักเป็นลายเครือเถาสอดแทรกด้วยลายสัตว์จตุบทวิบาท  ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระประธานเขียนเป็นเรื่องทศชาติชาดกและเรื่องพระโพธิสัตว์วิหารนี้ดูหนักแน่น สงบ น่าเลื่อมใส  ด้วยรูปทรงที่ลงตัว และการตกแต่งอย่างพอดีพองาม

ในการบูรณะเมื่อปี 2492  ได้เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาจากแป้นเกล็ดไม้ที่มีร่องเพื่อช่วยในการระบายน้ำแบบโบราณมาเป็นแป้นเกล็ดแผ่นเรียบ และเปลี่ยนพื้นจากดินเหนียวอัดขัดมันมาเป็นพื้นปูกระเบื้อง

ส่วนผนังเดิมเป็นผนังก่ออิฐฉาบดินเหนียว วางอิฐสลับให้เป็นช่องโปร่งเพื่อระบายอากาศ ได้เปลี่ยนเป็นผนังฉาบปูนทึบในปี พ.ศ. 2538

Vihara, Wat Nong Daeng

Location Wat Nong Daeng, Mu 1 Tambon Puea, Amphoe Chiang Klang, Nan Province

Architect/Designer Unknow

Proprietor Wat Nong Daeng

Date of Construction circa 1878 AD.

Conservation Awarded 2001 AD.

History

Wat Nong Daeng was founded before 1787 by Phra Khru Thammawong, Khru Ba Nai, Krhu Ba Ana. As for the Vihara, it was built circa 1878 AD in Thai Lue style. The upper roof is high- pitched gable and the lower roof is hipped. The decorations are moderate, with local craffsman ship. The interior is decorated with mural paintings on the wall behind the Buddha’s image which decipt the Ten Last Lives of the Buddha, and the story of Bodhisatva. The vihara gives a steady, serene, and purified impression that is spiritually appreciable.

The original floor of packed clay was changed to terracotta tiled floor in 1949. Later, the original walls made of brick laid alternately to allow ventilation, plastered with clay, have been changed to solid plastered walls in the 1995 restoration.