อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

สิมวัดราษีไสล

สิมวัดราษีไสล

ที่ตั้ง  วัดราษีไสล  บ้านฟ้าเลื่อม  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  หลวงปู่โส  ธัมมปฏิปาโร 

ผู้ครอบครอง  วัดราษีไสล 

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2431 

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2543 

ประวัติ 

สิมวัดราษีไสล เป็นสิมทึบสถาปัตยกรรมอีสานอิทธิพลล้านช้าง ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2431 โดยหลวงปู่โสธัมมปฏิปาโร ร่วมกับชาวเวียงจันทน์ ตัวอาคารหลังคาจั่วทรงสูงไม่ซ้อนชั้น หลังคาแอ่นโค้งเล็กน้อย มีคันทวย นาคไม้แกะสลักอ่อนช้อยสกุลช่างเวียงจันทน์ การตกแต่งเป็นไม้แกะสลักที่งดงาม โดยเฉพาะส่วนฮังผึ้งที่โถงหน้าโดยทั่วไปสิมนี้ไม่มีการประดับประดามากนัก แต่สวยงามด้วยสัดส่วนที่ลงตัว นับเป็นศาสนสถานที่แสดงออกถึงความสมถะ และความสงบ 

ในปี พ.ศ. 2543  มีพายุพัดจนหลังคาสิมพัง ทางวัดจึงได้ขอความร่วมมือจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งได้สนับสนุนทั้งการออกแบบบูรณะ แรงงาน และงบประมาณ  จนดำเนินการแล้วเสร็จ สิมนี้ยังคงใช้งานอยู่จนปัจจุบัน 

Sim, Wat Rasisalai 

Location Wat Rasisalai, Amphoe Atsamat, Roi-et Province 

Architect/Designer Luang Pu So Thammapatiparo 

Proprietor Wat Rasisalai 

Date of Construction 1888 AD. 

Conservation Awarded 2000 AD. 

History 

Sim at Wat Rasisalai is a Sim of enclosed type, Isan architecture with Lan Chang influence. It was built in 1888 by Luang Pu So Thammapatiparo with collaboration from some Vientien people. The building is with high-pitched gable roof, slightly curved, decorated with very fine woodcarvings as seen in Naga-shaped brackets and hanging board between the front columns. The building is simple, well-formed, and expresses serenity and peace in the overall appearance. 

In 2000, the roof was damaged by storm therefore, the temple asked Khon Kaen University to help restore the roof. The university thus carried out the project with design, implementation, and funding until the restoration was completed. The building has been used until today.