อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

ที่ตั้ง  110 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  -

ผู้ครอบครอง  อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2449

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2542

ประวัติ

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล  มีประวัติการก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 รัชสมัยพระเจ้าท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยา  โดยคุณพ่อเฮิ้ต (Father Heutte) เพื่อเป็นวัดสำหรับชุมชนชาวญวนที่จันทบุรี จากนั้นวัดได้พัฒนาต่อมาจนในปี พ.ศ. 2449 คุณพ่อเปรีกาล เจ้าอาวาส ได้ก่อสร้างโบสถ์ขึ้นแทนที่โบสถ์เดิม นับเป็นหลังที่ 5 ของวัดนี้ ซึ่งคือโบสถ์หลังที่ปรากฏในปัจจุบัน

ตัวโบสถ์มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมโกธิค รีไววัล  เมื่อแรกสร้างมีหอคอยหลังคายอดแหลมขนาบสองข้างของส่วนทางเข้า  แต่ใน พ.ศ. 2453 คือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รื้อหลังคายอดแหลมออกไป เพื่อป้องกันการตกเป็นเป้าโจมตีทางอากาศ  ที่หอคอยด้านขวามีนาฬิกาเรือนใหญ่ เส้นรอบหน้าปัด 4.70 เมตร และจากหอคอยนี้สามารถชมทัศนียภาพของเมืองจันทบุรีได้ไกลถึง 2 กิโลเมตร

การตกแต่งภายในโบสถ์เป็นกระจกสีภาพนักบุญและรูปปั้นที่งดงาม  ประดิษฐานรูปพระแม่มารีอาเป็นประธานบนแท่นหินอ่อน  โบสถ์ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจตลอดมา

Cathedral of the Virgin Maria

Location 110 Mu 5, Tambon Chanthanimit, Amphoe Mueang, Chanthaburi Province

Architect/Designer –

Proprietor Cathedral of the Virgin Mary

Date of Construction 1906 AD.

Conservation Awarded 1999 AD.

History

Cathedral of the virgin Maria, or Wat Maephra Patisonthiniramon, has a long history since 1711, the reign of King Thai Sa of Ayutthaya, when it was founded by Father Heutte as a church for a Vietnamese community in Chanthaburi. Thre present church, the 5th one after the temple establishment, was built in 1906 by Father Perical.

The building is Gothic Revival style.At first built, there were two spired towers flanking the entrance but in 1910, during the Second World War, the spired were dismantled in order to avoid the air raids. A large clock with a perimeter of 4.70 metres, is installed at the right and left tower and from this tower one may have a good view of Chanthaburi as far as 2 kilometres in distance.The interior of the church is decorated with stained glass depicting the Saints, and  beautiful stuccos. The sculpture of the Virgin Maria is situated on a marble altar.This church has been conserved and used until today.