อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

ที่ตั้ง วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ - ผู้ครอบครอง วัดบวรนิเวศวิหาร

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2456

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2539

ประวัติ

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เดิมเรียกกันว่า วัดใหม่หรือวัดบน สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์ วังหน้าในรัชกาลที่ 2 ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ในช่วงพ.ศ. 2367 – 2375 ได้ทำการผูกพัทธสีมมั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2372 และในปีพ.ศ. 2379 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดบวรนิเวศวิหาร” พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวชอยู่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

วัดนี้ได้รับการทำนุบำรุงต่อมาในทุกรัชกาล ทำให้มีถาวรวัตถุอันเป็นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมชิ้นเอกของแต่ละยุคสมัยปรากฏอยู่จนวันนี้ทุก หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่หน้าสนใจคือ ตำหนักเพ็ชร ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกเข้ากับรายละเอียดแบบไทยได้อย่างกลมกลืน พระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2456 เพื่อเป็นท้องพระโรง ถวายแด่พระมหาสมณเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระมหาสังฆปรินายก เป็นอาคารชั้นเดียว หลังคาปั้นหยา มุขทางเข้าหลังคาจั่ว ก้านหน้าเป็นทิวเสา (Colonnade) ประดับตกแต่งด้วยไม้แกะสลักและปูนปั้นเป็นลวดลายทั้งลายไทยและลายอย่างฝรั่ง เสาย่อมุม มีหัวเสา ฐานเสาแบบไทยประยุกต์ ปัจจุบันตำหนักเพ็ชรใช้เป็นที่ประชุมมหาเถรสมาคมและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ซึ่งเคยประดิษฐานไว้ที่พระนครคีรี

Tamnak Phet, Wat Bowonniwetwihan

 Location Wat Bowonniwetwihan, Phra Sumen Road, Khwaeng Bowonniwet, Khet Phra Nakhon, Bangkok

Architect/Designer Unknown

Proprietor Wat Bowonniwetwihan

Date of Construction 1913 AD C

onservation Awarded 1996 AD

History

 Wat Bowonniwetwihan was originally a local temple called “Wat Mai” or “Wat bon”. Somdet Phra Boworaratchao Mahasakdipholasep, the Vice-King to King Rama II reestablished it as a royal temple during 1824-1832. In 1836, King Rama III renamed the temple “Wat Bowonniwetwihan”. At that time, the abbot was King Rama IV, his brother, when he was ordained as a monk.

The temple has been developed and maintained in every successive reign,thus the temple compound comprises several valuable architecture and art objects. One of which is “Tamnak Phet”, architecture with a combination of Western and Thai style. King Rama VI had the building constructed in 1913 as a Throne Hal for Somdet Phra Maha Samanachao Krommaphra Wachirayan Warorot, the Supreme Patriarch. It is one-storey, hipped roof, gabled entrance porch, with colonnades at the front and decorated with elaborate woodcarvings and moulding in Thai and European designs.

The columns are Thai-stylized with indented corners and bases. At present, it house the conference hall for Sangha Supreme Council and the sculpture of King Rama IV that was formerly kept at Phra Nakhon Khiri.