อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

พระที่นั่งทรงธรรม

พระที่นั่งทรงธรรม

ที่ตั้ง  วัดอัมพวันเจติยามราม ปากคลองอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  -

ผู้ครอบครอง  วัดอัมพวันเจติยาราม

ปีที่สร้าง  สมัยรัชกาลที่ 3

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2536

ประวัติ

พระที่นั่งทรงธรรม ตั้งอยู่ในบริเวณวัดอัมพวันเจติยาราม  เป็นอาคารทรงโรงขนาดย่อม  หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องหางมน  ช่วงบนเป็นจั่ว  ช่วงล่างเป็นปีกนกโดยรอบ  ปั้นปูนทับสันหลังคาและหลบข้างจั่ว  ไม่มีเครื่องลำยองผนังก่ออิฐถือปูน  ประตูหน้าต่างบานไม้เรียบสีแดงชาด  ไม่มีซุ้มประตูหน้าต่าง  ลักษณะโดยทั่วไปเรียบง่าย  หน้าบันประดิษฐานพระนามย่อ สธ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ภายในอาคารมีเสาร่วมในเป็นเสาไม้รับโครงสร้างหลังคาช่วงบน  พระทั่นั่งองค์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบนฐานชุกชีลวดลายเขียนสีแบบพื้นบ้านเป็นลายไทยผสมจีน  และประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 4 อยู่บริเวณด้านหน้าของพระพุทธรูป รัชกาลที่ 2 

ได้พระราชทานนามพระตำหนักนี้ว่า “พระที่นั่งทรงธรรม”  เพราะสมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์ฯ เมื่อคราวบวชชีได้ทรงฟังธรรมในที่นั้นเป็นประจำ  และในรัชกาลที่ 3 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทำผนังก่ออิฐถือปูน จึงมีรูปทรงดังที่ปรากฎในปัจจุบัน

ใน พ.ศ. 2528  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ได้ทรงเป็นประธานในการบูรณะพระที่นั่งทรงธรรม  การบูรณะครั้งนั้นได้เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและประดิษฐานพระนามย่อ สธ เพิ่มที่หน้าบัน  ปัจจุบัน อาคารนี้ได้ใช้เป็นสถานที่ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน 

Phra Thi Nang Songtham

Location Wat Amphawanchetiyaram by the mounth of Amphawa Canal, Samut Songkhram Province

Architect/Designer -

Proprietor Wat Amphawanchetiyaram

Date of Construction King Rama III’s reign

Conservation Awarded 1993 AD.

History

Phra Thi Nang Songtham (Songtham Hall) is a small rectangular building of simple Thai style situated in Wat Amphawanchetiyaram compound. Its roof structure is wooden, roofed with glazed terracotta tiles without decorations. Walla are plastered, windows and door panels are plain, painted red. The pediment is decorated with royal monogram of HRH Crown Princess Maha Chakri Sirindhorn. The hall enshrines a Buddha image on a local style base, and the four-footprints of the Buddha.

Phra Thi Nang Songtham was originally a wooden building but the style was change during the reign of King Rama III by adding exterior walls made of plastered brick masonry as appears nowadays.

In 1985, HRH Crown Princess Maha Chakri Sirindhorn presided over the restoration of Phra Thi Nang Songtham. It was then that roof tiles were changed and the princess’s royal monogram is installed on the pediment. Nowada, this building is used as a place for attending sermons and practice meditation for monks and laypeople.