กลุ่มเรือนแถวไม้ชุมชนตลาดหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

กลุ่มเรือนแถวไม้ชุมชนตลาดหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

กลุ่มเรือนแถวไม้ชุมชนตลาดหล่มเก่า

รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น

ประเภทชุมชน

ที่ตั้ง  หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ

ผู้ครอบครอง 

ปีที่สร้าง พุทธศักราช 2464

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2560

ประวัติเพิ่มเติม