ร้านสิริบรรณ จังหวัดตรัง

ร้านสิริบรรณ จังหวัดตรัง

ร้านสิริบรรณ

รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร

อาคารพาณิชย์

ที่ตั้ง  เลขที่ 257 – 9 ถนนราชดำเนิน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้ครอบครอง นายนิรันดร์ พิตรปรีชา

ปีที่สร้าง หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2560

ประวัติเพิ่มเติม

ร้านสิริบรรณ ก่อสร้างโดยนายกำเตรา จรูญทรัพย์ ผู้ซึ่งเคยค้าขายกับเมืองปีนัง เมื่อกลับมาทำงานที่ตรัง และได้แต่งงานกับภรรยา จึงได้สร้างบ้านที่ได้รับอิทธิพลรูปแบบสถาปัตยกรรมของปีนัง ด้วยการจำรูปแบบแล้วให้ช่างท้องถิ่นในเมืองทับเที่ยงสร้าง ส่วนนายกำเตราเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง โดยการใช้รูปแบบประตูหน้าต่าง การจัดพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่มีลานเอนกประสงค์ (ภาษาจีนฮกเกี้ยน เรียกว่า ฉิ่มแจ้) และบ่อน้ำ ซึ่งรูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้ ได้เป็นต้นแบบให้กับตึกแถวบริเวณโดยรอบในภายหลัง วัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน เหล็ก นำเข้าจากเมืองปีนังโดยขนส่งทางเรือ ลูกกรงไม้บริเวณหน้าต่าง นายกำเตราได้รูปแบบมาจากปีนัง แล้วสั่งทำที่กรุงเทพมหานครก่อนที่จะส่งมายังทับเที่ยง ส่วนพื้นไม้และผนังใช้ไม้สักเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีความทนทานเป็นอย่างดี เดิมอาคารมีโครงคร่าวผนังไม้กั้นระหว่างสองช่วงเสาเพื่อแบ่งให้เช่า ต่อมาเมื่อทางผู้ครอบครองอาคารได้รวมอาคารทั้งสองช่วงเพื่อขยายกิจการ จึงได้เอาโครงคร่าวผนังไม้ออก ประตูด้านหน้าอาคารชั้นหนึ่งเปลี่ยนจากประตูบานเฟี้ยมเป็นประตูเหล็กยืด เพื่อความสะดวกในการค้าขาย บริเวณลานเอนกประสงค์มีหลังคาคลุมเพื่อป้องกันฝนสาด มีการทาสีอาคารใหม่เมื่อพุทธศักราช 2557 ปัจจุบันชั้นล่างบริเวณด้านหน้าใช้เป็นพื้นที่ขายเครื่องเขียน ชั้นบนเป็นที่เก็บของ ส่วนด้านหลังใช้เป็นพื้นที่เก็บของ ห้องพัก และส่วนครัวที่ยังมีการใช้เตาไฟแบบโบราณ

ร้านสิริบรรณ ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของถนนราชดำเนินซอย 1 มีทางเข้าหลักติดกับถนนราชดำเนิน ลักษณะเป็นตึกแถว 2 ชั้น ผังพื้นอาคารเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างนีโอคลาสสิก (Neo-Classic) จีน และสมัยใหม่ (Modern) เช่น การเน้นหน้าบันและตกแต่งลวดลายปูนปั้นภายใน การก่อผนังล้อมขอบหลังคา การออกแบบลานเอนกประสงค์ที่มีบ่อน้ำซึ่งถือคติความเชื่อจากชาวจีน และการออกแบบหลังคาคอนกรีตแบน เป็นต้น ซึ่งการออกแบบมีการประยุกต์ให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในเขตร้อนชื้นของภาคใต้ที่มีฝนตกชุกและแดดแรง โดยการใช้หลังคาพื้นคอนกรีตบริเวณด้านหน้าอาคาร และบริเวณหน้าต่างชั้นหนึ่งด้านข้างอาคารเพื่อเป็นการบังแดดและฝน หรือการออกแบบช่องลมและการใช้หน้าต่างบานเกล็ดเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก และให้แสงธรรมชาติเข้ามาในอาคาร

ร้านสิริบรรณเป็นตัวอย่างของการรักษาตึกแถวเก่าไว้ได้อย่างน่าชื่นชมทำให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และการพัฒนาเมืองทับเที่ยงรวมทั้งทำให้เจ้าของอาคารเก่าหลายๆหลังในพื้นที่เห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์อาคารแทนการรื้อถอน