โครงการ บ้านสมใจ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บ้านสมใจ

เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ASA Emerging Architecture Awards 2017 “BAAN BAAN”

ประเภทบ้าน บ้าน

ที่ตั้ง เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ นายณัฎฐวุฒิ พิริยประกอบ

เลขที่สมาชิก 07724

ปีที่สร้าง พุทธศักราช

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2560

ประวัติเพิ่มเติม