อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

ร้านถวิล

ร้านถวิล

ที่ตั้ง เลขที่ 35 – 39 ถนนช้างม่อย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ครอบครอง ครอบครัวเทียนนิมิตร 

ปีที่สร้าง พ.ศ.2492  

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2551 

ประวัติ 

นางถวิลและนายเซียมจุ้ย แซ่เตีย ได้สร้างอาคารหลังนี้โดยว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างชาวญวน โดยประสงค์ให้อาคาร มีความพิเศษและแตกต่างจากอาคารพาณิชย์หลังอื่นในย่านช้างม่อย จึงเป็นผลให้อาคารมีลักษณะเฉพาะตัว ตั้งแต่แรกอาคารหลังนี้ใช้เพื่อพักอาศัยเพียงอย่างเดียว ต่อมาปี พ.ศ.2515 ได้ใช้อาคารทำการค้าขายเครื่องปั้นดินเผา ขายยาและของชำ ราวปี พ.ศ.2520ได้เปลี่ยนเป็นร้านตัดเสื้อจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ 

ร้านถวิลเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 คูหา 2 ชั้น ในยุคแรกๆ ของเชียงใหม่ สร้างในช่วงที่มีวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่เข้ามาอย่างแพร่หลาย โดยการขนส่งโดยทางรถไฟ ดังนั้นโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ ได้แก่ พื้น เสาและคาน จึงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการเจาะช่องระบายอากาศที่พื้นชั้น 2 ให้ทะลุกันระหว่างชั้นล่างและชั้นบน และมีการทำดาดฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ลูกกรงเหล็กดัดบริเวณระเบียงประดับด้วยครีบคอนกรีตเสริมเหล็ก และลวดลายปูนเปลือยหล่อ 

อาคารร้านถวิลนับว่าเป็นสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นที่ปรากฏในแห่งแรกๆ ในเชียงใหม่ ด้วยรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากอาคารพาณิชย์ทั่วไปในขณะนั้นจึงเป็นอาคารที่มีความพิเศษที่สมควรได้รับการอนุรักษ์ 

 

Thawin Shop 

Location 35-39 Chang Moi Road, Tambon Si Phum, Amphoe Mueang, Chiang Mai Province 

Proprietor Thiannimit Family 

Date of Construction 1949  

Conservation Awarded 2008 

History 

Mrs. Thawin and Mr. Siamchui Sae-Tia constructed this building with the desire to make it look unique and stand out from other commercial buildings in Chang Moi area. Initially served as an accommodation, it later became a retail store of earthenware, drug and grocery in 1972 and was converted to tailor shop from 1977 to present. 

Tawin shop is a 3-block and 2-storey ferro concrete building, constructed during the early period that modern construction materials were recently transported to the city by train. Hence most of its structure such as floors, pillars and beams were reinforced with steel. Ventilator was created by making a channel between its lower and upper floor. Moreover, there presents reinforced deck and steeled balustrades at terrace decorated with ferro concrete struts and bare plaster casts. 

This building is deemed as a trailblazer of modern architecture in Chiang Mai. Due to its unique and outstanding style, Tawin shop has been preserved to remain in existence through time.