อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

บ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช

บ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช

ที่ตั้ง  19  ซอยพระพินิจ  ถนนสาทรใต้  กรุงเทพมหานคร

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช  ออกแบบวางผังเรือน

ผู้ครอบครอง  ม.ล. รองฤทธิ์  ปราโมช

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2503

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2544

ประวัติ

บ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช  ซึ่งคนทั่วไปเคยเรียกว่า “บ้านซอยสวนพลู” ประกอบด้วยกลุ่มเรือนไทยภาคกลางแบบเรือนเครื่องสับ  ซึ่ง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช ได้ซื้อมาจากที่ต่างๆและนำมาวางผังในลักษณะหมู่เรือนคหบดี

ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมช  ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์  เป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศไทยทางด้านศิลปะ โดยเฉพาะด้านวรรณกรรม  และเป็นผู้มีบทบาททางการเมืองอย่างสำคัญยิ่งในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่ 13 ของไทย  ท่านได้เคยเล่าว่าท่านมีความใฝ่ฝันที่จะอยู่เรือนไทยมานาน จนประมาณปี พ.ศ. 2485  ท่านได้ซื้อที่ดินในซอยสวนพลู 5 ไร่  และ 10 ปีต่อมา ได้ซื้อเรือนหลังแรกที่เห็นเทศบาลปล่อยทรุดโทรมอยู่แถวเสาชิงช้าในราคา 2,700 บาท  เมื่อท่านดำริจะปลูกเรือนให้เป็นการถาวรในปี พ.ศ. 2503  จึงได้ให้นายเชื่อมไปหาเรือนมาเพิ่มเติมจากอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีก 2 หลัง  และได้นำช่างชาวผักไห่มาปรุงเรือนขึ้นในที่ของท่านที่ซอยสวนพลู โดยท่านเป็นผู้วางผังให้  ต่อมามีการสร้างเรือนเพิ่มเติม รวมเป็นหมู่เรือน 5 หลัง และหอนกอีก 1 หลง  ท่านได้อาศัยอยู่ ณ บ้านหลังจนนี้ถึงแก่อสัญกรรมในปี 2538

ในบริเวณบ้านประกอบด้วย  เรือนโขน เป็นศาลาใหญ่ติดดินใช้ในกิจกรรมอเนกประสงค์ สร้างขึ้นในช่วงประมาณ 10 ปี หลังจากที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ ถัดจากเรือนโขนเป็นสวนน้ำพุ แล้วจึงถึง หมู่เรือน 3 หลัง  อันประกอบด้วยเรือนคุณย่า คือเรือนที่ซื้อจากเสาชิงช้า เรือนหนังสือ คือเรือนที่ซื้อมาจากผักไห่นอกจากนี้ก็มี หอพระ หอขวาง และหอนก ปัจจุบันได้เปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชมเพื่อการศึกษา รายได้จากการเข้าชมสมทบทุนมูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ปี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 

Mom Ratchawong Kukrit Pramoj House

Location 19 Soi Phra Phinit, South Sathon Road, Bangkok

Architect/Designer Mom Ratchawong Kukrit Pramoj: Layout design

Proprietor Mom Luang Rongrit Pramoj

Date of Construction 1960 AD.

Conservation Awarded 2001 AD.

History

Mom Ratchawong kukrit House, or generally known as Ban Sou Suan Phlu, comprises a group of Thai traditional style houses which M.R. Kukrit  bought from different places to be grouped on his land.

Professor Mom Ratchawong Kukrit Pramoj, the National Artist on Literature was a prominent scholar in Thai literature, as well as a distinguished pplitician who was the 13th Prime Minister of Thailand. He once related that it had been his dream to live in a Thai house. He bought this land in 1942 and a decade later, he found a deserted house in Soa Ching Cha area and bought it for 2,700 baht. Circa 1960, he decided to have a permanent house built thus he bought 2 more houses from Ayutthaya and the first three houses were reassembled according to his plan. Later, some more houses were added until the group comprises 5 houses and Ho Nok (Bird Paviilion). He lived in this house until he passed away in 1995.

At present, the house comprises Ruean Khon, a large pavilion used as reception and multi- purpose hall. After Ruean Khon, a fountain court is situated in front of the group of houses comprising Ruean Khun Ya, Ruean Non, and Ruean Nangsue, the first three, Ho Phra, Ho Khwang, and Ho Nok. The house is opened for visitor and the entrance fees are contributed to Kukrit 80 Foundation under Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhonr.