อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

บ้านดี

บ้านดี

ที่ตั้ง 123 ถนนเฟื่องนคร ตรงข้ามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ –

ผู้ครอบครอง นายทรงสิทธิ์ จารุปาณ

ปีที่สร้าง ประมาณปลายรัชกาลที่ 5

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2539

ประวัติ

บ้านดี มีรูปแบบเป็นอาคารพาณิชย์แบบเรือนแถว สถาปัตยกรรมอิทธิพลตะวันตกที่สร้างขึ้นตามอย่างอาคารพาณิชย์ในสิงคโปร์ช่วงปลายรัชสมัยพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงสร้างอาคารก่ออิฐถือปูนระบบผนังรับน้ำหนัก ชั้นล่างเป็นพื้นที่ค้าขาย ชั้นบนเป็นที่พักที่พักอาคาร หลังคามุงกระเบื้องว่าว ตกแต่งด้วยปูนปั้นลวดบัวและไม้ฉลุ อาคารหลังนี้เดิมเป็นบ้านพักอาศัยของนายร้อยเอกหลวงบำรุงยุทธ (สิม) หัวหน้าแผนกที่ 2 กรมยุทธภัณฑ์ทการ ซึ่งได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ายู่หัว ต่อมาได้ให้เช่าเป็นโรงพิมพ์ขนาดเล็ก จนประมาณปี พ.ศ. 2533 ทายาทของหลวงบำรุงยุทธปรับปรุงซ่อมแซม โดยพยายามอนุรักษ์รูปแบบดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุด และได้เปิดเป็นร้าน “บ้านดี” เพื่อเป็นที่พักอาศัย เก็บสะสมของโบราณ และใช้พื้นที่บางส่วนเป็นร้านกาแฟ และไอศครีม เจ้าของคนปัจจุบันคือ คุณอนุสิทธิ์ จารุปาณ ซึ่งได้มอบให้คุณ ทรงสิทธิ์ จารุปาณ บุตรชาย เป็นผู้ดูแลอาคารและกิจการทั้งหมด

 

Ban Dee

Location 123 Fueang Nakhon Road, opposite to Wat Ratchabophit Sathitmahasimaram, Bangkok

Architect/Designer Unknown

Proprietor Mr. Songsith Charuparn

Date of Construction Late King Rama V period

Conservation Awarded 1996 AD

History

Ban Dee is shop-house with western influenced architecture, similar to shop-house in Singapore during late King Rama V period. Its structure is brick masonry wall-bearing. The ground floor is open for commercial purpose and the second floor is for dwelling.

The house is roofed with cement roof tiles, decorated with stuccos and fretwork. The house was originally a residence of Captain Luang Bamrungyuth (Sim), head of the 2nd Division, Department of Ordnance, which was given to him by King Rama V. Later he let to small publishing house until circa 1990, his heir had it repaired while conserving most of the original features. When completed, it has been opened as a shop named “Ban Dee”, which is a residence as well as an antiques collection house and coffee shop. The present owner is Mr Anusith Charuparn who entrusts the management and maintenance of the shop and house to Mr. Songsith Charuparn, his son