อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

ตำหนักประถม

ตำหนักประถม

ที่ตั้ง  ซอยอัคนี  ถนนงามวงศ์วาน  จังหวัดนนทบุรี

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

ผู้ครอบครอง  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธิโสภา

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2460 – 2463

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2536

ประวัติ

ตำหนักประถม  เดิมเป็นส่วนหนึ่งของวังเพ็ชรบูรณ์ (ถนนราชดำริ ที่ตั้งของศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิล์ดพลาซ่า ในปัจจุบัน)  สันนิษฐานว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยทรงออกแบบบและควบคุมดูแลการก่อสร้างด้วยพระองค์เอง  ลักษณะอาคารเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น  รูปแบบสถาปัตยกรรมโดเมสติกรีไววัล  ด้านหน้าหลังคาจั่ว  ด้านข้างเป็นจั่วปาดมุม มุงกระเบื้องว่าว  และมีอาคารหลังเล็ก รูปแบบเดียวกันสร้างอยู่ริมน้ำ

หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ได้มีการชะลอชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมทั้งหมด  รวมทั้งส่วนประดับตกแต่งมาก่อสร้างขึ้นใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน  รวมทั้งการจัดบริเวณ ได้แก่ สวน สนามและสระน้ำ โดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา  พระธิดาของสมเด็จฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย  นับเป็นความอุตสาหะวิริยะของพระองค์ท่านในการอนุรักษ์ตำหนักนี้ให้คงอยู่ต่อไป

 

Tamnak Prathom

Location Soi Akhani, Ngamwongwan Road, Nonthaburi Province

Architect/Designer Prince Juthathuttharadilok Krommakhun Petchabun Intharachai

Proprietor Princess Sutthasirisopha

Date of Construction 1917 – 1920 AD.

Conservation Awarded 1993 AD.

History

Tamnak Prathom (Prathom Pavillion) was originally l7ocated in Wang Petchabun (where Central World Plaza is located at present). It is believed that Prince Juthathuttharadilok Krommakhun Petchabun Intharachai designed the pavilion by himself.  The architecture is Artsand Crafts style, the front is with gable roof, and the sides are hipped gables roofed with cement roof tiles. Another building, smaller with the same style, is built by waterside.

After democratization, all elements of the house were dismantled and moved to the present location, where they were reassembled with care until the building and the landscapewith gardens and ponds were restored. The project was completed by perseverance of Princess Sutthasirisopha, daughter of Prince Krommakhun Petchabun Intharachai, which had proved a successful conservation work.