อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

เรือนล้านนาขันโตก

เรือนล้านนาขันโตก

ที่ตั้ง โรงแรมเพชรงาม ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ -

ผู้ครอบครอง นายธิติ ภัทรธีรานนท์

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2420

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2530

ประวัติ

เรือนล้านนาขันโตก ตั้งอยู่ในบริเวณโรงแรมเพชรงาม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคาร 2 ชั้น สถาปัตยกรรมโคโลเนียล ชั้นบนเป็นเรือนไม้แบบล้านนาที่ก่อสร้างอย่างหรูหรา หลังคาซ้อนชั้นประดับชายคาด้วยไม้ฉลุ ชั้นล่างเป็นอาคารทรงตึกฝรั่งก่ออิฐฉาบปูนมีซุ้มโค้งกลมสลับเสาอิงโดยรอบ ตกแต่งด้วยคิ้วบัวและหัวเสาปูนปั้น

อาคารนี้ก่อสร้างโดยหลวงอนุสาร ต่อมาใช้เป็นโรงย้อมผ้าจนปี 2518 บ้านและที่ดินได้ถูกซื้อไปและสร้างเป็นโรงแรมเม็งราย ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมเพชรงาม ปัจจุบันใช้เป็นห้องจัดเลี้ยงขันโตกของโรงแรม

 

Ruean Lanna Khan Tok

Location Petch Ngam Hotel, Charoen Prathet Road, Chiang Mai Province

Architect/Designer Unknown

Proprietor Mr. Thiri Phattarathiranon

Date of Construction 1877 AD

Conservation Awarded 1987 AD

History

Ruean Lanna Khan Tok is situated in Petch Ngam Hotel, Chiang Mai. It is a Colonial house with two storeys. The upper storey is built of wood in Lanna style with elaborate decoration of wooden fretwork and woodcarvings. The ground floor is European style built of brick masonry, featuring the round arches alternated with pilasters and decorated with mouldings.

The house was built by Luang Anusan in 1877. Later, it was convert in to a dyeing factory until owner of Meng Rai Hotel bought the house and land in 1975, it became part of the hotel that later changed the name to Petch Ngam Hotel. At present, it is a dininghall for “Khan Tok”, or Lanna style dinder.