อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

คุ้มไทรทอง

คุ้มไทรทอง

ที่ตั้ง 9/1 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ -

ผู้ครอบครอง ม.ร.ว. ภัทรสุข โจชูศรี

ปีที่สร้าง ย้ายมาปลูกใหม่ พ.ศ. 2516

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2527

ประวัติ

คุ้มไทรทอง เป็นกลุ่มเรือนล้านนา ประกอบด้วยเรือนขนาดใหญ่แบบเรือนแฝด 2 หลังที่เจ้าของได้ซื้อมาจากอำเภอสันทราย แล้วนำมาจัดกลุ่มใหม่ ปัจจุบันปรับปรุงเป็นร้านอาหาร

  

Khum Sai Thong

Location 9/1 Chiang Mai-San Kamphaeng Road, Chiang Mai Province

Architect/Designer Unknown

Proprietor Mom Ratchawong Pattarasuk Jochusi

Date of Construction 1973 AD

Conservation Awarded 1984 AD

History

Khum Sai Thong is a group of Lanna style wooden houses comprising 2 large twin houses and some small ones. The owner has bought them from Amphoe San Kamphaeng and has them relocated to the present site. Afterwards, they have been redecorated and used as a restaurant