อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

บ้านพักเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

บ้านพักเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

ที่ตั้ง ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ นายโฮราทิโอ วิคเตอร์ เบลี (Horatio Victor Baily)

ผู้ครอบครอง สถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทย

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2457

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2527

ประวัติ

บ้านพักเอกอัครราชทูสหรัฐอเมริกา เป็นสถาปัตยกรรมแบบโคดลเนียล โครงสร้างไม้ยกใต้ถุนสูง โถงรับแขกด้านหน้าเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีหน้าต่างรอบเพื่อการระบายอากาศและเปิดมุมมองไปยังสวนด้านหน้า เพดานสูง ตกแต่งช่องระบายอากาศเหนือหน้าต่างด้วยไม้ฉลุ

บ้านหลังนี้แต่เดิมเป็นบ้านพักอาศัยของนายโฮราทิโอ วิคเตอร์ เบลี วิศวกรชาวอังกฤษที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถายหลังเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทสยามมอเตอร์เวิร์กส์ จำกัด หลักฐานบางแห่งกล่าวว่านายเบลีได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งเป็นพระปฏิบัติราชประสงค์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายเบลีถึงแก่กรรมในปีพ.ศ. 2463 จากนั้นในช่วงปี 2465 – 2470 บ้านหลังนี้ได้ใช้เป็นที่ทำการสถานทูตเบลเยี่ยม และในพ.ศ. 2469 รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังได้ซื้อบ้านหลังนี้ จากนั้นได้โอนมาให้กระทรวงการต่างประเทศใช้เป็นบ้านพักที่ปรึกษาชาวอเมริกันของรัฐมนตรีว่าการ คือนาย เรย์มอนด์ บี. สตีเวนส์

ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นใช้บ้านนี้เป็นคลังเก็บอาวุธและน้ำมัน หลังสงคราม บ้านก็ถูกทิ้งร้างจนมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2489 จึงได้ใช้เป็นบ้านพักของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา คือ นายเอ็ดวิน เอฟ. สแตนตัน และภริยา ผู้ซึ่งดำเนินการบูรณะตัวอาคารและบริเวณจนมีสภาพสวยงามดังเดิม บ้านหลังนี้จึงได้ใช้เป็นที่พำนักของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกามาจนปัจจุบัน

 

American Embassy Residence

Location Witthayu Road, Bangkok

Architect/Designer Mr. Horatio Victor Baily

Proprietor American Embassy

Date of Construction 1914 AD

Conservation Awarded 1984 AD

History

The American Embassy Residence is a Colonial style building with wooden structure and elevated floor. The front reception room is a large hall surrounded by windows and open to the front lawn. The rooms are with high ceilings, decorated with fretwork at light windows.

The house was originally a residence of Mr. Horatio Victor Baily, and English engineer who came to work in Thailand during King Rama V’s reign. He was later one of the founders of the Siam Motors Work Co., Ltd. According to some evidence, he attained the title of Phra Patibat Ratchaprasong in the reign of King Rama VI.

Mr. Baily passed away in 1920. Afterwards, the house became an office of the Belgian Embassy during 1922-1927 before it was bought by the Ministry of Finance and was later transferred to the Ministry of Foreign Affairs to be used as residence for Mr. Raymond B. Stevens, an American who was the Ministry Consultant.

During the Second World War, it was occupied by Japanese troop and was left to a ruinous state. In 1946, Mr. Edwin F. Stanton, the American Ambassador and his wife, who were the first residents after the War, had carried out the restoration of the house and landscape until it was revived to the charming appearance as seen today.