อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

บ้านพักเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

บ้านพักเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

ที่ตั้ง  ซอยโรงภาษี  ถนนเจริญกรุง  กรุงเทพมหานคร

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  -

ผู้ครอบครอง  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

ปีที่สร้าง  ช่วงรัชกาลที่ 4

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2527

ประวัติ

บ้านพักเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส  เป็นสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  ตัวอาคารโครงสร้างไม้สูง 3 ชั้น  มีมุขหน้า สูง 2 ชั้น และมีบันไดทางขึ้นจากภายนอกทาง 2 ปีกของมุข  ที่จั่วมุขประดับ อักษรย่อ FR หมายถึง France (ประเทศฝรั่งเศส) ชายคาตกแต่งด้วยลูกไม้และไม้แกะสลักค่อนข้างเรียบง่าย ดูโปร่งสบายด้วยระเบียงที่มีอยู่ทุกชั้น รูปทรงและรายละเอียดต่างๆ ทำให้อาคารดูเป็นกันเองและน่าอยู่

ไม่มีบันทึกเกี่ยวกับเวลาก่อสร้างอาคารที่แน่นอน  แต่ในสมัยรัชกาลที่ 4 ราว พ.ศ. 2400 บ้านหลังนี้ก็เป็น ที่อยู่ของกงสุลฝรั่งเศสอยู่แล้ว สันนิษฐานว่าอาจเป็นบ้านหลวงที่อนุญาตให้กงสุลพักและต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานบ้านและที่ดินให้แก่รัฐบาลฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 418

แต่เดิมบ้านหลังนี้ใช้เป็นทั้งที่ทำการสถานทูต และบ้านพักเอกอัครราชทูต  แต่เมื่อที่ทำการสถานทูตย้ายไปอยู่ที่อาคารใหม่  บ้านนี้จึงใช้เป็นบ้านพักเพียงอย่างเดียว และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในช่วงปี พ.ศ. 2502-2511  และต่อมาได้มีการปรับปรุงตกแต่งภายในให้มีรูปแบบที่ทันสมัยแปลกไปจากเดิม

 

 French Embassy Residence

Location Soi Rong Phasi, Charoaen Krung Road, Bangkok

Architect/Designer Unknow

Proprietor the French Embassy

Date of Construction King Rama IV

Conservation Awarded 1984 AD.

History

The French Embassy Residence is a Colonial architecture situated on the bank of Chaophraya river. It is wooden 3-storey, with a 2-storey front porch with 2 outdoor staircases on both sides. On the pediment is written with the monogram FR, which stands for Frence. The decorations are wooden fretwork and woodcarving in simple design, every floor is surrounded by verandahs. The overall atmosphere is light, friendly, and homely.

There is no evidence on the date of struction, however, in 1857, the reign of King Rama IV, this house already existed and resided by the French consuls. It is believed that the house may have been a royal residence granted to the consulate and later, King Rama V officialy gave it to the French government in 1875.

Originally, the house served both as the embassy office and residence but when the office moverd to a new building, it has function only as the residence of the Ambassador. There was a major restroration during 1959-1968, followed by interior redecoration that gives the house a more modern look.