อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

บ้านเลขที่ 139  ซอยเทียนเซี้ยง

บ้านเลขที่ 139  ซอยเทียนเซี้ยง

ที่ตั้ง  139  ซอยเทียนเซี้ยง (สาทร 7)  ถนนสาทรใต้  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  - 

ผู้ครอบครอง  นายเกษม  จาติกวณิช 

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2453 

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2525 

ประวัติ 

บ้านคุณเกษม  จาติกวณิช เป็นบ้านไม้สักทั้งหลัง  รูปแบบสถาปัตยกรรมสามารถจัดเข้ากลุ่มโคโลเนียล ดำ-ขาว (Black and White House) คือแบบที่ผสมผสานลักษณะพื้นถิ่นเข้ากับสถาปัตยกรรม half-timber ของอังกฤษ โดยใช้โครงไม้สีดำเป็นกรอบของผนังสีขาวแทนส่วนที่เป็นผนังฉาบปูน หลังคามะนิลา หน้าต่างเป็นบานเกล็ดไม้ ลักษณะโดยรวมเรียบง่าย 

บ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลังที่คุณพระโลหะ (พระยาพิษณุแสน) ซื้อเลหลังมาจากบริษัท บอมเบย์เบอร์มา เพื่อสร้างเป็นที่พักอาศัยในราว พ.ศ. 2453  ต่อมาได้ขายบ้านหลังนี้ให้กับพระยาอธิกรณ์ประกาศ บิดาของคุณเกษม  จาติกวณิช  และได้ต่อเติมเฉลียงในช่วงนั้น  ส่วนหลังคาบ้านเดิมเป็นกระเบื้องว่าว แต่ในคราวซ่อมแซมบ้านปี 2533  ได้เปลี่ยนเป็นกระเบื้องลอน 

 

No. 139 Soi Thian Siang 

Location 139 Soi Thian Siang (Sathon 7), South Sathon Road, Khet Sathon, Bangkok 

Architect/Designer Unknow 

Proprietor Mr. Kasem Chatikawanit 

Date of Construction 1910 AD. 

Conservation Awarded 1982 AD. 

History 

Mr. Kasem Chatikawanit’s house is entirely built of teak in an architectural style that is a called “Black and White Houses”, that which the vernacular style is integrated to the English half-timber and ecpressed by the black framework and white walls, representing the plastered walls of the archetype. The roof is gabled hip, wooden, loyvre windows, simple is overall appearance. 

Khun Phra Loha (Phraya Phitsanusaen) had his house built, circa 1910 AD., from the teak that he bought wholesale from the Bombay Burma Tradind Company. Later he sold the house to Phraya Athikonprakat, Mr. Kasem’s father, who had a balcony added to the house.The original roof tiles were cement tiles but has been changed to asbestos tiles during 1990 repair.