อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

วัดหนองบัว

วัดหนองบัว

ที่ตั้ง หมู่บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ผู้ครอบครอง วัดหนองบัว

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2405

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2553

ประวัติ

วัดหนองบัวเป็นวัดเก่าแก่ของหมู่บ้าน เดิมตัววัดตั้งอยู่ริมหนองบัวซึ่งเป็นหนองน้ำประจำหมู่บ้าน ต่อมาได้ย้ายวัดมาอยู่ยังบริเวณปัจจุบัน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2405 โดยการนำของครูบาหลวงสุนันต๊ะร่วมกับชาวบ้าน สร้างขึ้นเป็นวัดประจำหมู่บ้านหนองบัว สร้างด้วยฝีมือช่างไทลื้อซึ่งอพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2471

พระวิหารวัดหนองบัว เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทลื้อในยุคเริ่มแรก ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบล้านนา เป็นวิหารทรงโรง หลังคาลาดต่ำลงมามาก ผนังเจาะเป็นช่องหน้าต่างขนาดเล็ก ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมที่มีคุณค่าและความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินทร์ในเมืองน่าน แต่สำหรับที่วัดหนองบัวนั้นเรียบง่ายกว่าเนื่องจากเป็นฝีมือช่างพื้นบ้าน สันนิษฐานว่าเขียนขึ้น ระหว่าง พ.ศ. 2410 - 2449 โดยทิดบัวผัน ช่างเขียนชาวลาวพวน ผู้เดียวกับที่เขียนภาพจิตรกรรมที่วัดภูมินทร์ ภาพจิตรกรรมสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้น โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหลหรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม และแทรกด้วยนิทานชาดก เรื่องจันทคาธชาดก

Wat Nong Bua

Location Nong Bua village, Tambon Paka, Amphoe Thawangpa, Nan Province

Proprietor Wat Nong Bua

Date of Construction 1862

Conservation Awarded 2010

History

Wat Nong Bua is an old village temple. It was formerly located on the waterside of the Nong Bua swamp, which is the village swamp. Later the temple was relocated to its present location. It was assumed to be constructed around 1862, by the lead of Kruba Luangsunantah and villagers as to be used as Nong Bua village’s temple. The temple was built by Tai Lue craftsmen who emigrated from Sipsong Panna and it received Royal Wisungcamsima on April 5th 1928.

Viahara of Nong Bua temple has an early Tai Lue architectural style combined with Lanna architecture style. The vihara has a rectangle open plan and the roof slopes down to very low level. The wall has small windows and found inside the Vihara is a valuable mural painting in very good condition, similar to the mural painting at Wat Pumin in Nan province. But the mural painting found in Nong Bua temple is more of a simple design. It is assumed that the painting was made sometime between 1867 to 1906 by Tid Bua Phan, a Lao Puan artist. He was the same artist who painted the Wat Pumin’s wall. The painting reflects lives of people in those days, particularly costumes of women wearing sarongs with watermark patterns or woven sarongs and portraying the Chadok story (The Jataka Tales) about Chanthakata Chadok.