อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

อุโบสถและหอไตรวัดหน้าพระธาตุ

อุโบสถและหอไตรวัดหน้าพระธาตุ

ที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลตะคุอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา 

ผู้ครอบครองวัดหน้าพระธาตุ 

ปีที่สร้างพ.ศ. 2330 

ปีที่ได้รับรางวัลพ.ศ. 2552 

ประวัติ 

วัดหน้าพระธาตุหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวัดตะคุถือเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอปักธงชัยสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2330 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่ 1 ตามตำนานเล่าว่าชาวบ้านซึ่งอพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ช่วยกันหักร้างถางป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมระหว่างนั้นได้พบองค์พระธาตุอยู่กลางป่าและได้เขียนหนังสือถึงคณะสงฆ์เพื่อขอก่อตั้งวัดหลังจากนั้นชาวบ้านได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆกับวัดและหนองน้ำที่มีต้นตะคุขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งได้กลายเป็นที่มาของชื่อตำบลในปีพ.ศ. 2539 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุโบสถและหอไตรเป็นโบราณสถาน 

อุโบสถของวัดหน้าพระธาตุตั้งอยู่ข้างอุโบสถหลังใหม่ฐานอุโบสถมีลักษณะแอ่นโค้งหลังคาไม่มีช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยม ในรัชกาลที่ 3 ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์แสดงเรื่องราวในพุทธประวัติ เช่นภาพชาดกตอนต่างๆภาพพระบฏภาพการนมัสการรอยพระพุทธบาทภาพพิธีศพหรืออสุภกรรมฐานและพระมาลัยเป็นต้นนอกจากนี้ยังสอดแทรกวิถีชีวิตชาวบ้านในอดีตมีภาพจิตรกรรมทางด้านนอกแต่ปัจจุบันลบเลือนไปมากแล้วเหลือเพียงบางส่วนที่เหนือประตูทางเข้าด้านหน้าสำหรับหอไตรตั้งอยู่หน้าอุโบสถในสระน้ำเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเรือนไทยหลังคาจั่วภาคกลางผนังเป็นฝาปะกนประตูทางเข้าเป็นลายรดน้ำปิดทองเขียนภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติเทพชุมนุมลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่งแม่พระธรณีซึ่งอยู่ในสภาพลบเลือนไปมากส่วนด้านในหอไตรเป็นภาพเทพชุมนุมและดอกไม้ร่วง 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอุโบสถและหอไตรวัดหน้าพระธาตุได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดีนับเป็นโบราณสถานที่สามารถรักษาคุณค่าความสำคัญและความแท้ดั้งเดิมไว้ได้  

Ubosatha (Ordination Hall) and The Tripitaka Hall at Wat Na Phra That 

Location Mu 1, Tambon Ta Khu, AmphoePakthongchai, NakhonRatchasima Province 

Proprietor Wat Na PhraThat 

Date of Construction 1787 

Conservation Awarded 2009 

History 

Wat Na Phra That, locally called “Wat Ta Khu”, is an ancient temple of AmphoePakthongchaibuilt in 1787, during the reign of King Rama I. According to a legend, people migrating from Vientiane during the reign of King Taksin had cleared out a land for agricultural purpose and accidentally discovered the Buddha relic. Hence they requested the Buddhist clergy to construct a temple before inhabiting nearby in which a number of Ta Khu trees had been found. Fine Arts Department listed PhraUbosatha and Ho Trai as Thailand’s historic site in 1996. 

The original ordination hall, whose base is curved and the roof has no Chofa (gable apex), BaiRaka (to represent the scales or spines of Nagas) and Hang Hong, resembles the admired royal architecture in the reign of King Rama III. The Tripitaka Hall is located in front of the ordination hall and surrounded by a pond. It is a high raised building featuring traditional Thai architecture with a gable roof. Additionally, it has carved wooden partition walls and the entrance door decorated with gliding paintings about biography of Lord Buddha, ThepChumnum, PoomKhao Bin Kan Yang and Phra Mae Torani (an earth goddess of the Buddhist mythology), all in damaged condition.  

Both buildings have been well-preserved and they remain historically significant and genuine.