อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

วัดอัมพวันเจติยาราม

วัดอัมพวันเจติยาราม

ที่ตั้ง  ปากคลองอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  -

ผู้ครอบครอง  วัดอัมพวันเจติยาราม

ปีที่สร้าง  ตั้งแต่ยุคก่อนรัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 5

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2545

ประวัติ

วัดอัมพวันเจติยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร  นับเป็นวัดต้นวงศ์ราชนิกูลในราชวงศ์จักรี ด้วยเหตุที่สร้างขึ้นบนที่ดินของสมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี (สั้น) พระชนนีของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์(นาค)  พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  และเจ้านายสายราชินิกูลได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นเรียกว่า “วัดอัมพวัน” ตามชื่อหมู่บ้าน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณะใหญ่และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอัมพวันเจติยาราม”

สิ่งก่อสร้างที่สำคัญในบริเวณวัด ประกอบด้วย พระอุโบสถ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1  เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณี  ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 2  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โปรดฯ ให้เขียนขึ้น  พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3  และพระปรางค์บรรจุพระบรมสรีรังคารของรัชกาลที่ 2 ซึ่งก่อสร้างขึ้น ณ บริวเวณที่ประสูติ

นอกจากนี้ยังมีพระตำหนักใหญ่และพระตำหนักเล็ก ซึ่งมีเขามอตั้งอยู่บริเวณหน้าพระตำหนักทั้งสอง พระที่นั่งทรงธรรม กุฏิใหญ่ และศาลาการเปรียญ  เป็นเรือนไทยขนาดใหญ่โครงสร้างไม้

สิ่งก่อสร้างต่างๆ ในวัด  ได้รับการบูรณะและดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ช่วงหลังสุดคือระหว่าง  พ.ศ. 2553 -2541  มีการบูรณะใหญ่โดยกรมศิลปากร  ศาลาการเปรียญนั้น ปัจจุบันได้ย้ายตำแหน่งมาจากที่เดิมเพื่อให้เหมาะสมขึ้น ตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ในปี พ.ศ. 2541

Wat Amphawan Chetiyaram

Location by the mouth of Amphawa Canal, Samut Sonkhram Province

Architect/Designer –

Proprietor Wat Amphawan Chetiyaram

Date of Construction before King Rama I – King Rama V period

Conservation Awarded 2002 AD.

History

Wat Amphawan Chetiyaram is a royal temple established by the ancestors of Chakri Dynasty on mother’s side. The temple is built on the land which belonged to the mother of the Queen; consort of King Rama I’s and was originally called “Wat Amphawan” by the name of the village. In later period, King Rama III had a major restoration carried out and renamed the temple “Wat Amphawan Chetiyaram”.

Important buildings in the compound are the Ordination Hall, built in King Rama I’s reign in traditional Thai style. The interior has been recently decorated with mural paintings about the deeds of King Rama II, initiated by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. The Vihara, built in King Rama III favorite style with Chinese influence, and Phra Prang, a Khmer style pagoda in which the relics of King Rama II is contained, which is built on the site of his birthplace.

There are also Phra Tamnak Yai (the Big Pavilion) and Phra Tamnak Lrk (the Small Pavilion), in front of which stands a miniature mountain in Chinese style. Other buildings are Phra Thinang Songtham, Kuti Yai (Grand Residence), and Sala Kan Parian (Gathering Hall) which is a particularly large wooden structure the was relocated to a more suitable site according to the landscape development plan during 1990 – 1998 major restoration and site development.