อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

โบสถ์วัดพระหฤทัย

โบสถ์วัดพระหฤทัย

ที่ตั้ง ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ผู้ครอบครองวัดพระหฤทัย

ปีที่สร้าง เริ่มก่อสร้าง พ.ศ.2423 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2446

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2549

ประวัติ

วัดพระหฤทัย หรือวัดเพลง เดิมเรียกว่า บ้านเพลง เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ริมคลองแควอ้อม โบสถ์ของวัดแต่เดิมเป็นโบสถ์ไม้ ต่อมาในปี พ.ศ.2422 คุณพ่อ การ์โล เปร์ตี ได้เข้าประจำที่วัดบ้านเพลงในฐานะเจ้าอาวาส และท่านเห็นว่าโบสถ์เก่าได้ชำรุดทรุดโทรมลงท่านจึงได้เป็นผู้นำในการบุกเบิกปรับปรุงโบสถ์โดยมีกำลังสำคัญ คือ สัตบุรุษและคริสตชนชาวจีน ในปี พ.ศ. 2423ได้เริ่มก่อสร้างโบสถ์ใหม่ คือ โบสถ์ที่ใช้ในการนมัสการในปัจจุบัน ใช้เวลาก่อสร้างถึง 23 ปี แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2446 เนื่องจากชาวจีนได้เป็นหลักในการก่อสร้างครั้งนี้ จึงมีป้ายอักษรจีนติดอยู่เหนือทางเข้าโบสถ์ อ่านว่า เทียนจู่เซิ่นถัง มีความหมายว่าโบสถ์พระคริสต์คาทอลิค

รูปแบบสถาปัตยกรรมของโบสถ์แบบโกธิครีไววัล ลักษณะเด่นคือ หอคอยคู่ หลังคาเป็นยอดแหลม ขนาบสองข้างตัวโบสถ์และการใช้ซุ้มโค้งแหลมแบบโกธิค เป็นทางเข้าด้านหน้าโครงสร้างเป็นระบบผนังรับน้ำหนัก หลังคาจั่ว ตัวอาคารตกแต่งด้วยปูนปั้นเป็นลวดลายสวยงามมาก

โบสถ์วัดพระหฤทัย ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีเพื่อเป็นให้คริสตชนผู้ศรัทธาทั้งหลายได้นมัสการพระเจ้าและรักษาไว้เป็นสมบัติของชุมชนชาวคริสต์ให้มีความผูกพันกับอดีตของชุมชน โดยทางวัดได้จัดงานฉลองครบรอบ100 ปี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

Wat Phra Haruethai (Wat Pleng)

Location Tambon Wat Pleng, Amphoe Wat Phleng, Ratchaburi Province

Proprietor Wat Phra Haruethai

Date of Construction 1880-1903

Conservation Awarded 2006

History

Wat Phra Haruethai (Sacred Heart Church) or Wat Pleng, (originally known as “Wat Ban Phleng”) is an old church situated on the bank of Khlong Kwae Om. The original church was a wooden building. In 1879 Rev Carlo Perti, was appointed Abbot and, upon seeing the state of the old church, initiated the reconstruction with the help of devotees and Chinese Christians. Renovation commenced in 1880 and was completed 23 years later in 1903. Since the Chinese were the main contributors in its construction, there is a sign over the church entrance written in Chinese, meaning “The Christ Catholic Church”. The architecture of the church is defined as Gothic Revival style featuring two prominent twin towers on each side of the building, in addition to gothic pointed arches with wall bearing structure, gable roof, and stucco decorative elements in elaborate design. The church of Wat Phra Haruethai, well preserved as a revered place of worship for Christians, celebrated its 100th Anniversary on 23 November 2003.