อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

อาคารปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง)

อาคารปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) 

 ที่ตั้ง เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 สถาปนิก / ผู้ออกแบบ นายอมร ศรีวงศ์ วิศวกรโครงสร้าง: ดร. รชฏ กาญจนวนิชย์

 ผู้ครอบครอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

 ปีที่สร้าง พุทธศักราช 2510

ประวัติ

ตึกฟักทองของคณะวิทยาศาสตร์เป็นอาคารหลังแรกๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ต่อมาตึกฟักทองได้รับการตั้งชื่อใหม่ว่าศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ เชยจิตร คณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมงานกับศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้มาตั้งแต่เริ่มแรก (มหาวิทยาลัยภาคใต้ ต่อมาได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า สงขลานครินทร์) 

 อาคารปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ กล่าวคือ มีรูปร่างคล้ายผลฟักทองที่มีกลีบทั้งหมด 25 กลีบพื้นที่ใช้สอยชั้นล่างเป็นที่หน่วยกิจการนักศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่าหน่วยอาคารสถานที่ และหน่วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) พื้นที่ใช้สอยชั้นบนแบ่งเป็นห้องบรรยาย 5 ห้อง คือห้องบรรยาย L1 ความจุ 500 ที่นั่ง และห้องบรรยาย L2-L5 ความจุห้องละ 300 ที่นั่ง

 อาคารปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) ได้รับการดูแลจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ในฐานะประวัติศาสตร์ของคณะ นอกจากนั้นยังมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นด้วยตัวเองและเป็นเหมือนตัวแทนของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ช่วงปลาย (Late Modernist Architecture) ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกในช่วงเวลาร่วมสมัยกัน