อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

บ้านพักรับรองแหลมแท่น

บ้านพักรับรองแหลมแท่น

ผู้ครอบครอง สำนักนายกรัฐมนตรี 

ปีที่สร้าง พ.ศ.2503 

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ.2557 

ประวัติ 

บางแสนเป็นสถานตากอากาศเก่าแก่ของเมืองไทยมานานกว่า 50 ปี ซึ่งในอดีตเป็นหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็ก ต่อมาในสมัยจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ได้มีการสร้างบ้านพักตากอากาศขึ้นที่บริเวณเชิงเขาสามมุขด้านทิศตะวันตกในปี พ.ศ.2486 – 2488 และสร้างบ้านพักตากอากาศเพื่อรับรองบุคคลสำคัญ แขกบ้านแขกเมือง ข้าราชการชั้นสูง รวม 13 หลัง นอกจากนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรี ทำให้บ้านพักรับรองที่เขาสามมุขนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ภายหลังในปี พ.ศ.2503 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มีการสร้างบ้านพักตากอากาศและบ้านพักรับรองทางฝั่งแหลมแท่นและชายหาดบางแสน ทำให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นิยมมาพักตากอากาศทางฝั่งแหลมแท่นและชายหาดบางแสนกันมากขึ้น การท่องเที่ยวชายหาดบางแสนจึงเติบโตขึ้นนับแต่นั้นเรื่อยมา 

ในปี พ.ศ. 2510 ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมด้วยผู้นำประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ได้ใช้บ้านพักรับรองหลังนี้เป็นสถานที่หารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางจัดตั้งสมาคมอาเซียนขึ้น ในวันที่ 6 สิงหาคม 2510 พร้อมจัดทำเอกสารข้อตกลง “The Spirit of Bangsaen” หรือ “จิตวิญญาณแห่งบางแสน” ก่อนจะมีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพในอีก 2 วันต่อมา 

บ้านพักรับรองแหลมแท่นเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 3 ชั้น มีดาดฟ้าด้านบนสำหรับจัดงานเลี้ยงและชมทัศนียภาพชายหาดบางแสน อาคารถูกสร้างโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การวางตัวอาคารด้านหน้าเป็นแกนยาวขนานชายหาด แกนตัดขวางใช้เป็นส่วนพักรับรอง การเลือกใช้วัสดุแต่ละด้านคำนึงถึงทิศทางของแสงแดดได้อย่างเหมาะสม วัสดุมุงหลังคาด้านฝั่งที่พักใช้กระเบื้องรอนคู่สีแดงตัดกับหินกาบและหินทรายสีน้ำตาลอย่างลงตัว องค์ประกอบสถาปัตยกรรมโดยรอบเลือกใช้เส้นตั้งและเส้นนอน ทำให้เกิดจังหวะแต่งแฝงไปด้วยประโยชน์ใช้สอย มีกันสาดปูนยื่นออกไปโดยรอบ เพื่อกันแดดฝน ผนังด้านข้างออกแบบเป็นลายเพื่อบังแดด ด้านล่างเป็นพื้นหินขัดสำหรับเป็นพื้นที่สังสรรค์ พื้นที่ด้านบนเป็นห้องพักมีห้องน้ำในตัว รวมจำนวน 4 ห้อง ด้านหน้าที่ติดทะเลทั้ง 3 ชั้นเป็นห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงรับรอง สามารถจุคนได้ประมาณ 50 – 100 คน ด้านในตกแต่งอย่างสวยงามเน้นงานไม้เป็นลวดลาย ประดับตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์รูปทรงทันสมัย ซึ่ง “บ้านพักรับรองแหลมแท่น” ยังคงใช้เป็นบ้านพักรับรองเจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

 

Laem Tan Beach House  

Owner Office of the Prime Minister 

Year Built 1960 

Year Awarded 2014 

History 

Bang Saen is an old resort town in Thailand of over 50 years. It was once a small fishing village until the period of Field Marshall Plaek Pibulsonggram when a vacation home was built on the west foot of Kao Sam Muk from 1943 – 1945. Thirteen additional guest houses were also built to facilitate VIPS, foreign visitors and high ranking government officials. The facilities were also used to host the Ministry Conferences which brought the guest houses at Kao Sam Muk into spotlight. Later in 1960, when Field Marshall Sarit Thanarat became Prime Minister, villas and guest houses were built on Laem Taen cape and Bang Saen beach resulting in the increasing interests of government officials in visiting Laem Taen and Bang Saen beach. Bang Saen tourism grew tremendously since. 

In 1967, the villa was used by Dr. Thanad Khoman, Minister of Foreign Affairs of Thailand together with the leaders from Malaysia, the Philippines, Indonesia and Singapore to negotiate plans in establishing the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN countries which took place on August 6, 1967. "The Spirit of Bang Saen" agreements were issued here two days before The Bangkok Declaration was signed. 

Laem Taen beach house is a three leveled masonry building with a sun deck on the rooftop for hosting events and scenic Bang Saen Beach viewing. The building was created by taking into consideration the physical environment - the long front layout parallels the beach while the crossed sections are guest units. Materials used on each side of the building were carefully selected with direction of sunlight in mind. Roofing materials on guest units are red carved tiles which contrast well with brown slate and sandstone. The architectural components of the surroundings were based on the vertical and horizontal elements to create rhythm yet functional. Cement awnings along the side to keep the sun and rain out. Siding pattern designed for shading. The gathering space on the lower level features terrazzo flooring while the upper level comprises four en suite bedrooms. The front three-storey front building facing the sea houses meeting and banquet rooms that accommodate 50 - 100 guests with beautiful crafted wood interior and modern furnishings. “Laem Taen Beach House” continues to serve as a guest house to officers from Office of the Prime Minister to this day.